Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen ja Vanosen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Niemelä

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 10.12.2019 § 101 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n sekä kokouksessaan 18.2.2020 § 7 Vanosen rantaosayleiskaavan muutosta tilalla Niemelä koskevat kaavaluonnosasiakirjat 62 ja 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 28.5.-30.6.2020 kunnan internetsivuilla mantyharju.fi/kaavoitus -> Kaavoja vireillä. Asiakirjat ovat lisäksi vapaasti selailtavissa kunnan asiointipisteessä kunnantalon aukioloaikoina (os. Asematie 3). Asiakirjojen esittelyä voi pyytää erikseen ajanvarauksella paikkatietokäsittelijältä p. 0400 384 291.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta tai huomautus kaavaluonnoksesta. Muistutus tai huomautus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse kirjaamo@mantyharju.fi.

Suunnittelija: Karttaako Oy Jarmo Mäkelä, p. 0400 220 082, jarmo.makela@karttaako.fi.

27.5.2020

Mäntyharjun kunta
Tekninen lautakunta