Tervaniemen alueen katusuunnitelmaehdotus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.1.2019 § 4 Tervaniementien, Tervankeittäjäntien ja Pöydänpääntien katusuunnitelmat 15.1.2019.

Katusuunnitelmaehdotus pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 28.2.-15.3.2019 Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä sekä kunnan verkkosivuilla. 

Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Kirjallinen muistutus on osoitettava Mäntyharjun kunnan tekniselle lautakunnalle ja toimitettava tekniselle osastolle ennen nähtävänäoloajan päättymistä, os. PL 76,  52701  Mäntyharju tai sähköpostitse: kirjaamo@mantyharju.fi.

Mäntyharju 28.2.2019 


MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta


Asiakirjaluettelo
Katusuunnitelmaselostus
Asemapiirustus
Pituusleikkaus Tervaniementie
Pituusleikkaus Pöydänpääntie
Pituusleikkaus Tervankeittäjäntie