Yleistiedoksianto, ruoppaus yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella 507-430-876-1 (Tiilikkala), Hiukkanen Mäntyharju

Ruoppaus yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella.
Hiukkanen Mäntyharju. Ruoppausta koskevan vesialueen kiinteistötunnus on 507-430-876-1 (Tiilikkala).

Vesilain mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei edellytä lupaa vesilain nojalla eikä työn suorittamisesta aiheudu omistajalle huomattavaa haittaa tai ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hankkeesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen toimienpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä 13.11.2020. Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 13.11–27.12.2020 ELY-keskuksen verkko-sivuilla osoitteessa
www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-etela-savo > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi; Asiandiaarinumero on ESAELY/1031/2020.

Lisätietoja VesitalousasiantuntijaTarmo Muuri puh. +358503962095, sähköposti :tarmo.muuri(at)ely-keskus.fi