Kuulutukset

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt  13.10.2020 § 59 korottaa 1.1.2021 alkaen talousveden ja jäteveden käyttömaksuja 3 %. Talousveden uusi käyttömaksu on 1,60 € /m3 (alv 0 %) ...

Julkinen kuulutus Maa-aineslupa Metsälä Maarakennus Vanonen

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 25.8.2020 § 49 Kurkilahden asemakaavan kaavaluonnosaineiston MRA 30 §:n sekä samassa kokouksessa § 50 Kuntakeskuksen ja...

Voit tarkastella rakennustarkastajan 1.10.2020 myöntämiä lupia (antopäivä 5.10.2020) tästä

Kymen jätelautakunnan 24.9.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja luettavissa: http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunta-24-9-2020-poytakirja/

Kymen jätelautakunnan kokouksen 28.5.2020 pöytäkirja  http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunta-28-5-2020-poytakirja

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 10.12.2019 § 101 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n sekä kokouksessaan...

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 30.3.2020 § 9 hyväksymä Oy Woikoski Ab:n tehdasalueen asemakaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 20.5.2020 MÄNTYHARJUN KUNTA

Oy Woikoski Ab:n Voikosken tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2020 alkaen. Taksan tekstiosa koskee Kymen jätelautakunnan alueen kaikkia kuntia. Jätemaksutaksan jättee...