Kuulutukset

Pyhäkosken pienvenesulku on suljettu ja pois käytöstä huoltotoimien vuoksi ajalla 26.11.2018 – 3.5.2019. 19.11.2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Tekniset palvelut

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt  25.9.2018 § 56 korottaa 1.1.2019 alkaen veden ja jäteveden käyttömaksuja 3 % . Veden uusi käyttömaksu on 1,55 € /m3 (alv 0 %) Jäteveden uu...

KAAVOITUSKATSAUS 2018 Kunnanhallitus on päätöksellään 7.5.2018 § 69 hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua k...

KURKILAHDEN ASEMAKAAVA Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 23 käynnistänyt Kurkilahden asemakaavan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 7.6.-9.7.2...

http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/poytakirja-24-5-2018/

http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/poytakirja-21-3-2018/

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 19.3.2018) tästä

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 12.3.2018) tästä

Kuulutus maisematyölupahakemuksesta kiinteistölle 507-411-0002-0042 (Lampila RN:o2:42)

Kirjastovirkailija_20.3.2018_180306080014642