Kuulutukset

Kunnanhallitus on päätöksellään 16.3.2020 § 31 hyväksynyt MRL 7 §:n mukaisesti Mäntyharjun kunnan kaavoituskatsauksen 2019-2020. Kaavoituskatsauksessa on selostettu kunnan kaavoituksen kannalt...

Maastoliikennelain mukainen lupa

Kutsuntakuulutus 2020

Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja on viranhaltijapäätöksellä 26.3.2020 § 18 päättänyt katualueelle jätetystä vaaraa aiheuttavasta henkilöauto Opel Vectra ZGT-215 siirrosta. Ajoneuvon omistaj...

  Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakemiseen ei enää postiteta hakulomakkeita. Hakulomakkeita voi tulostaa kunnan verkkosivuilta osoitteesta mantyharju.fi/yksityistiet....

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 27.1.2020) tästä

  Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 21.5.2019 § 48 hyväksynyt 7.5.2019 päivätyn Woikosken tehdasalueen asemakaavaehdotuksen I. Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasia...

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 3.6.2019 § 34 hyväksymä Kallaveden rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 15.8.2019 MÄNTYHARJUN KUNTA  

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kallaveden rantaosayleiskaavan kokouksessaan 3.6.2019 § 34. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla hallintosihteerin hu...