Kuulutukset

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 3.6.2019 § 34 hyväksymä Kallaveden rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 15.8.2019 MÄNTYHARJUN KUNTA  

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kallaveden rantaosayleiskaavan kokouksessaan 3.6.2019 § 34. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kunnantalolla hallintosihteerin hu...

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 19.11.2018 § 71 Nokiantien katusuunnitelman. Katusuunnitelmaehdotus pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 15.4.-30.4.2019 M...

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.1.2019 § 4 Tervaniementien, Tervankeittäjäntien ja Pöydänpääntien katusuunnitelmat 15.1.2019. Katusuunnitelmaehdotus pidetään MRA 43 §:n...

Avustusten hakuaika on 1.-22.2.2019.   Hakemukset tulee toimittaa tiejaostolle osoitettuna Mäntyharjun kunnan asiointipisteeseen (os. Asematie 3) viimeistään 22.2.2019 klo 15 mennessä. Hakemuk...

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 11.10.2018 § 65 hyväksynyt 17.9.2018 päivätyn Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotuksen. Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat pi...

Pyhäkosken pienvenesulku on suljettu ja pois käytöstä huoltotoimien vuoksi ajalla 26.11.2018 – 3.5.2019. 19.11.2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Tekniset palvelut

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt  25.9.2018 § 56 korottaa 1.1.2019 alkaen veden ja jäteveden käyttömaksuja 3 % . Veden uusi käyttömaksu on 1,55 € /m3 (alv 0 %) Jäteveden uu...

KAAVOITUSKATSAUS 2018 Kunnanhallitus on päätöksellään 7.5.2018 § 69 hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua k...