Kuulutukset

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 19.11.2018 § 71 Nokiantien katusuunnitelman. Katusuunnitelmaehdotus pidetään MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 15.4.-30.4.2019 M...

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt 22.1.2019 § 4 Tervaniementien, Tervankeittäjäntien ja Pöydänpääntien katusuunnitelmat 15.1.2019. Katusuunnitelmaehdotus pidetään MRA 43 §:n...

Avustusten hakuaika on 1.-22.2.2019.   Hakemukset tulee toimittaa tiejaostolle osoitettuna Mäntyharjun kunnan asiointipisteeseen (os. Asematie 3) viimeistään 22.2.2019 klo 15 mennessä. Hakemuk...

Toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2019  

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 11.10.2018 § 65 hyväksynyt 17.9.2018 päivätyn Kallaveden rantaosayleiskaavaehdotuksen. Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat pi...

Pyhäkosken pienvenesulku on suljettu ja pois käytöstä huoltotoimien vuoksi ajalla 26.11.2018 – 3.5.2019. 19.11.2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Tekniset palvelut

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt  25.9.2018 § 56 korottaa 1.1.2019 alkaen veden ja jäteveden käyttömaksuja 3 % . Veden uusi käyttömaksu on 1,55 € /m3 (alv 0 %) Jäteveden uu...

KAAVOITUSKATSAUS 2018 Kunnanhallitus on päätöksellään 7.5.2018 § 69 hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsaukseen voi tutustua k...

KURKILAHDEN ASEMAKAAVA Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 23 käynnistänyt Kurkilahden asemakaavan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 7.6.-9.7.2...

http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/poytakirja-24-5-2018/