Kulttuuri- ja liikunta-avustukset

Kulttuuri- ja liikuntaseura-avustukset 2019

Mäntyharjun sivistyslautakunta julistaa haettavaksi liikuntaseura- ja kulttuuriavustukset perjantaihin 5.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Kulttuuriavustuksissa painotetaan vuonna 2019 yhteisöllisyyttä edistävää, kulttuurin ja taiteen avulla Mäntyharjulaisten paikallisidentiteettiä vahvistavaa toimintaa. Avustussummasta ohjataan 6000 euroa kohdeavustuksiin, 4000 euroa toiminta-avustuksiin ja 1000 euroa jää jaettavaksi myöhemmin pienavustuksina. Kulttuuriavustuksena jaetaan siis yhteensä 11 000 euroa. 

Liikuntaseura-avustuksina jaetaan 32 000 euroa.

Hakemuslomake vaadittavine liitteineen on toimitettava sähköisesti tai Mäntyharjun kunnan Yhteispalvelupisteeseen (Asematie 3, Kunnantalon sisääntuloaula, p. 015 770 111) määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuksen hakuohjeet ja hakulomakkeet ja avustuksen myöntämisperusteet ohessa erillisenä liitteenä. Hakulomakkeen voi noutaa myös kunnantoimistolta.


Avustuksia haetaan seuraavilla lomakkeilla:

Huom! Tutustu huolellisesti avustusten jakoperusteisiin.

Sähköinen lomake, kaikki avustukset (käytä ensisijaisesti sähköistä lomaketta)

Perusavustuslomake, kulttuuri (tulostettava)
Kohdeavustuslomake, kulttuuri (tulostettava)
Perusavustuslomake, liikunta (tulostettava)
Kohdeavustuslomake, liikunta (tulostettava)

 

Kulttuuriavustusten jakoperusteet
Liikunta-avustusten jakoperusteet

Lisätiedot:

Vapaa-aikasihteeri, p. 040 5859 451 pertti.petman@mantyharju.fi

Kulttuurisihteeri, p. 0400 797 944, kulttuuri@mantyharju.fi