Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Valtuustokaudella 2017–2021 Mäntyharjun kunnan ylintä päätäntävaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kunnallisvaaleilla. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kunnanhallitukseen, lautakuntiin, jaostoihin ja muihin luottamustoimiin.

Kunnanvaltuuston jäsenet näet täältä.

 


Kunnanhallitus

Kunnanhallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä. Kunnanhallitus huolehtii kunnan johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Kunnanhallituksen jaostoina toimivat kehittämisjaosto ja henkilöstöjaosto.

Kunnanhallituksen jäsenet näet täältä.

 


Lautakunnat

Lautakuntia on valtuustokaudella 2017–2021 on neljä.

Lautakunnat toimivat kunnanhallituksen alaisena ja hoitavat niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto kunnan hallinto-organisaatiosta sekä toimivallan jaosta ja tehtävistä päättäessään on niille antanut.

Tarkastuslautakunta ja vaalilain edellyttämät lautakunnat ovat pakollisia toimielimiä.

Muut lautakunnat valtuustokaudella 2017–2020 ovat:

  • Sivistyslautakunta, jossa on 9 jäsentä.
  • Tekninen lautakunta, jossa on 9 jäsentä.
  • Rakennuslautakunta, jossa on 5 jäsentä.

Teknisen lautakunnan jaostona toimii tiejaosto.

Lautakuntien ja jaostojen jäsenet näet täältä.

 


Muut luottamuselimet

Mäntyharjun kunnalla on lisäksi edustajia kuntayhtymien, yhtiöiden tms. luottamuselimissä. 

Yhteystiedot näet tästä.