Nuorisovaltuusto, Vanhusneuvosto ja Vammaisneuvosto

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 11 §:n mukaan kunnassa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, joiden kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä vastaa kunnanhallitus.
Ne eivät ole Kuntalain 30 § mukaisia varsinaisia toimielimiä, vaan edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia.

Vaikuttajaryhmien kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä.


NUORISOVALTUUSTO

Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tarkoituksena on edistää osallistumis-, vaikuttamis- ja toiminta mahdollisuuksia kunnassamme. Lisäksi nuorisovaltuusto järjestää nuorille erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä toimii nuorten äänenä ja näkökulman tuojana kuntamme päätöksenteossa.

Mäntyharjun nuorisovaltuusto on avoin kaikille 13-19-vuotiaille nuorille, jotka asuvat tai opiskelevat Mäntyharjulla. Nuorisovaltuuston tavoitat parhaiten joko Facebookista (Mäntyharjun nuorisovaltuusto)  tai nuoriso-ohjaaja Kalle Höltän kautta. Nuorisovaltuusto kokoontuu joka toisen kuukauden ensimmäinen tiistai. 

Mäntyharjun nuorisovaltuuston jäsenet 2018-2019:

  • Iina Jaatinen (puheenjohtaja)
  • Sanni Liukkonen (varapuheenjohtaja, osallistuu sivistyslautakunnan kokouksiin)
  • Otso Paasonen
  • Leevi Multamäki
  • Pyry Männistö
  • Danica Väisänen
  • Kaisa Isokuortti
  • Joanne Saloranta 
  • Jere Hotarinen
  • Varajäsenet: Sampo Männistö ja Helmi Hälikkä

Maakunnallisen nuorten vaikuttajaryhmän edustajat: Iina Jaatinen, Kaisa Isokuortti ja Danica Väisänen

Perheneuvoverkoston kehittäjäryhmään edustajat: Iina Jaatinen ja Danica Väisänen

Nuorisovaltuuston toimintasääntö


VAMMAISNEUVOSTO

Vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamiskanava. Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta.
             
Jäsenet 2017-2021                                                                                                                                                       

Varsinainen jäsen                                                                                                Henkilökohtainen varajäsen                                                                                                                             
Leena Hellberg-Tiilikainen, pj                                                                              Oiva Korhonen, vpj
0504067003                                                                                                         0408269897
leena.hellberg@luukku.com

Oiva Korhonen        Mäntyharjun seudun Hengitysyhdistys ry                           Eeva Haapamäki
Yrjö Suhonen          Mäntyharjun Invalidit ry                                                       Olli Vilen
Pekka Tiilikainen     Mäntyharjun Reumayhdistys ry                                           Seija Tuukkanen
Laina Romppanen  Mäntyharjun-Pertunmaan Kehitysvammaisten Tuki ry        Erkki Karjalainen
Hilkka Lehtinen       Mäntyharjun Kuulo ry                                                         Taimi Maksimainen

Kunnanhallituksen edustaja Leena Pekkanen    varalla Tanja Hartonen-Pulkka
Seurakunnan edustaja Minna Pennanen
Essoten edustaja Nina Lukkarinen                     varalla Lasse Rahikainen
Sihteeri Heidi Huoponen
0447707210
heidi.huoponen@mantyharju.fi

Vammaisneuvoston toimintasääntö 1.1.2018 alkaen               
 


VANHUSNEUVOSTO

Vanhusneuvoston tehtävänä on huolehtia kunnan ikääntyvän väestön vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista. Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja kunnanhallitus päättää sen taloudellisen tuen, mutta se ei ole kunnan luottamus- eikä toimielin. Vanhusneuvosto tekee vanhusväestöä koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja sekä julkaisee kannanottoja. Toimintakausi on neljä vuotta ja sihteerinä toimii kunnan palveluksessa oleva henkilö.

Jäsenet 2017-2021                                                                                                                       

Varsinainen jäsen                                  Henkilökohtainen varajäsen
Tuula Vaskelainen, pj                            Jorma Laesharju, vpj
0400199104                                          0405183708
tuula.vaskelainen@gmail.com              jorma.laesharju@gmail.com
                                                              Sirkka Penttinen, Vaskelaisen vj
Leena Hellberg-Tiilikainen                    Oiva Korhonen
Jorma Laesharju                                    Reijo Nupponen
Seija Puuska                                          Anja Aaltonen
Kaija Syrjäläinen                                    Pentti Komulainen
Minna Pennanen                                   Taava Kousa
Virpi Uotinen                                         Sari Vainikka

Kunnanhallituksen edustaja Tanja Hartonen-Pulkka   varalla Seppo Hujanen
Sivistyslautakunnan edustaja Jenni Kasurinen            varalla Seppo Kettunen
Teknisen lautakunnan edustaja Liisa Torniainen          varalla Juha Vallin
Sihteeri Heidi Huoponen
0447707210
heidi.huoponen@mantyharju.fi
                  

Vanhusneuvoston toimintasääntö