Europarlamenttivaalit 2019

Keväällä 2019 järjestetään europarlamenttivaalit. Vaalin ajankohta on sunnuntaina 26.5.2019, klo 9-20

Ennakkoäänestys europarlamenttivaaleissa, Asematie 3,
15.5.-17.5.2019    klo 9-18
18.5.-19.5.2019    klo 10-14
20.5.-21.5.2019    klo 9-18

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestystä europarlamenttivaaleissa haluavan henkilön on ilmoitettava siitä viimeistään ti 14.5.2019 klo 16.00 mennessä kirjallisesti Mäntyharjun kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitteella: Mäntyharjun keskusvaalilautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai puhelimitse keskusvaaliltk:n sihteerille, puh. 040 563 9199 tai kunnan neuvontaan puh. 044 7707 346. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituslomakkeita saa tarvittaessa kunnantalon neuvonnasta. Kotiäänestys tapahtuu äänestäjälle erikseen tarkemmin ilmoitettuna aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada maksutta poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

Mäntyharjussa 5.3.2019

Mäntyharjun kunnan keskusvaalilautakunta

 

Tietosuojaseloste vaalien henkilöstöstä ja kotiäänestys

Oikeusministeriön rekisteriseloste

Kotiäänestyslomake

Lisätietoa vaaleista osoitteesta vaalit.fi