Palvelut

Mäntyharjun kunnan organisaatio koostuu kolmesta palvelualueesta: sivistyspalveluista, teknisistä palveluista ja hallintopalveluista.

Sivistyspalvelujen toimialalla tuotetaan kuntalaiselle, kesäasukkaalle ja matkailijalle sekä lakisääteisiä että kunnan itse päättämiä palveluja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jälkeen Mäntyharjulla on mahdollista jatkaa koulupolkua kunnan omassa lukiossa tai sivistää itseään vapaa-ajalla kansalaisopistossa. Kulttuurin, liikunnan ja kirjaston sekä nuorisotoimen monipuoliset palvelut järjestetään myös sivistyspalvelujen toimialalla. Sivistyspalvelualueen johtajana toimii Suvi Pirnes-Toivanen.

Tekninen palvelualue tuottaa kunnan asukkaiden hyvinvoinnille tarpeellisia yhdyskuntateknisiä- ja turvallisuuspalveluja. Teknisen palvelualueen johtajana toimii Tapio Montonen.

Hallintopalvelujen  toimialalla tuotetaan kunnan sisäisiä henkilöstö-ja taloushallinnon palveluja sekä ict-palveluja. Hallintopalvelut vastaavat lisäksi asioiden valmistelusta kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoa varten sekä konsernihallinnosta. Hallintopalvelujen palvelualueen johtajana toimii Tuomo Penttinen.

Yhteystiedot näet tästä.