Kaavoja vireillä

 

Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutokset sekä Kurkilahden alueen asemakaava

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 25.8.2020 § 49 Kurkilahden asemakaavan kaavaluonnosaineiston MRA 30 §:n sekä samassa kokouksessa § 50 Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosten kaavaehdotusaineiston MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
 
Asiakirjat pidetään nähtävillä 15.10.-15.11.2020 kunnan verkkosivuilla mantyharju.fi/kaavoitus -> Kaavoja vireillä. Asiakirjat ovat lisäksi vapaasti selailtavissa kunnan asiointipisteessä kunnantalon aukioloaikoina (os. Asematie 3). Asiakirjojen esittelyä voi pyytää erikseen ajanvarauksella paikkatietokäsittelijältä p. 0400 384 291.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta tai huomautus kaavaluonnoksesta. Muistutus tai huomautus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse kirjaamo@mantyharju.fi. 

Suunnittelija: Karttaako Oy Jarmo Mäkelä, p. 0400 220 082, jarmo.makela@karttaako.fi.
 

Kurkilahden asemakaava
Kaavaluonnoskartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ajantasa-asemakaava
Maanomistuskartta
Kulttuuriympäristoselvitys

Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutos
Kaavaehdotuskartat, osa-alueet 1-10
Kaavaselostus
Kaavamerkinnät
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


 

Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen ja Vanosen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Niemelä

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 10.12.2019 § 101 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n sekä kokouksessaan 18.2.2020 § 7 Vanosen rantaosayleiskaavan muutosta tilalla Niemelä koskevat kaavaluonnosasiakirjat 62 ja 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. 

Asiakirjat pidetään nähtävillä 28.5.-30.6.2020 kunnan internetsivuilla mantyharju.fi/kaavoitus -> Kaavoja vireillä. Asiakirjat ovat lisäksi vapaasti selailtavissa kunnan asiointipisteessä kunnantalon aukioloaikoina (os. Asematie 3). Asiakirjojen esittelyä voi pyytää erikseen ajanvarauksella paikkatietokäsittelijältä p. 0400 384 291.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta tai huomautus kaavaluonnoksesta. Muistutus tai huomautus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse kirjaamo@mantyharju.fi. 

Suunnittelija: Karttaako Oy Jarmo Mäkelä, p. 0400 220 082, jarmo.makela@karttaako.fi.


Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen
Kaavaehdotus, kartta
Kaavaehdotus, selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vanosen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Niemelä
Kaavaluonnos, kartta
Kaavaluonnos, selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaKurkilahden asemakaava

Kaavan vireilletulo ja OAS nähtävillä

Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 23 käynnistänyt Kurkilahden asemakaavan. Asemakaava-alue on noin 21 hehtaarin suuruinen ja asemakaavan muutos koskee Asemantien ja kenkätehtaanniemen välistä aluetta. Suunnittelualueeseen kuuluu mm. kunnantalon kortteli, rautatieasema-alue, virastokeskus sekä kenkätehtaan alue ja kenkätehtaanniemi.

Mäntyharjun kunnan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa Kurkilahden lähialueelta. Kaava on olennainen osa kunnan jo vuosia jatkunutta keskustan kehittämisen hanketta.

Asemakaavan muutostyön ensimmäinen vaihe on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, joka on päivätty 23.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 7.6.-9.7.2018 välisenä aikana kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi/kaavoitus -> kaavoja vireillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta suoraan kaavan laatijalle Karttaako Oy:n Jarmo Mäkelälle (0400-220082, jarmo.makela(at)karttaako.fi) tai Mäntyharjun kunnan maankäyttöinsinöörille Jenni Oksaselle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kurkilahden asemakaava (23.3.2018)

OAS:n liitteet:
Liite 1 Maanomistus
Liite 2 Kulttuuriympäristoselvitys
Liite 3 Nykyinen asemakaava


Kuntakeskus ja Pyhäveden alue

Kaavaluonnos

Luonnos OAS 30.6.2017 muutettu
Luonnos merkinnät- ja määräykset 15.05.2017
Luonnos Selostus
Osa-alueet 1-9


 

Yhteystiedot näet tästä.