Kaavoja vireillä

Woikosken tehdasalueen asemakaavaehdotus


Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 21.5.2019 § 48 hyväksynyt 7.5.2019 päivätyn Woikosken tehdasalueen asemakaavaehdotuksen I.

Lautakunnan päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat pidetään julkisesti nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti  14.11.-14.12.2019 Mäntyharjun kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan verkkosivuilla, mantyharju.fi/kaavoitus > kaavoja vireillä ja Mäntyharjun karttapalvelussa.

Nähtävänäolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa osoitteeseen: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

Kaavan laatija: DI Jarmo Mäkelä, Karttaako Oy, jarmo.makela@karttaako.fi tai p. 0400 220 082 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Kaavaehdotuskartta
 


Kurkilahden asemakaava

Kaavan vireilletulo ja OAS nähtävillä

Tekninen lautakunta on päätöksellään 25.4.2018 § 23 käynnistänyt Kurkilahden asemakaavan. Asemakaava-alue on noin 21 hehtaarin suuruinen ja asemakaavan muutos koskee Asemantien ja kenkätehtaanniemen välistä aluetta. Suunnittelualueeseen kuuluu mm. kunnantalon kortteli, rautatieasema-alue, virastokeskus sekä kenkätehtaan alue ja kenkätehtaanniemi.

Mäntyharjun kunnan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa asemakaavaa Kurkilahden lähialueelta. Kaava on olennainen osa kunnan jo vuosia jatkunutta keskustan kehittämisen hanketta.

Asemakaavan muutostyön ensimmäinen vaihe on ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen, joka on päivätty 23.3.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään julkisesti nähtävillä 7.6.-9.7.2018 välisenä aikana kunnan asiointipisteessä (os. Asematie 3) sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.mantyharju.fi/kaavoitus -> kaavoja vireillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta suoraan kaavan laatijalle Karttaako Oy:n Jarmo Mäkelälle (0400-220082, jarmo.makela(at)karttaako.fi) tai Mäntyharjun kunnan maankäyttöinsinöörille Jenni Oksaselle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kurkilahden asemakaava (23.3.2018)

OAS:n liitteet:
Liite 1 Maanomistus
Liite 2 Kulttuuriympäristoselvitys
Liite 3 Nykyinen asemakaava


Kuntakeskus ja Pyhäveden alue

Kaavaluonnos

Luonnos OAS 30.6.2017 muutettu
Luonnos merkinnät- ja määräykset 15.05.2017
Luonnos Selostus
Osa-alueet 1-9


 

Yhteystiedot näet tästä.