Kirjaston käyttöehdot

MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTO KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.5.2019 alkaen

 

KIRJASTON KÄYTTÖOIKEUS

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla. Lainaus edellyttää rekisteröitymistä kirjaston asiakkaaksi. Uuden asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella henkilötodistuksella, ajokortilla tai passilla. Alle 15 -vuotiaalla on oltava huoltajan tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön suostumus. Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka lainattu alle 15-vuotiaan kirjastokortilla.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa aineistosta, joka lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla. 

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Voit liittää kirjastokorttiin tunnusluvun, jolloin voit omatoimisesti varata aineistoa, seurata omia asiakastietojasi ja uusia lainojasi. Kirjasto ei vastaa mahdollisesta internet-yhteyksien väärinkäytöstä.

Henkilölle, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voidaan myöntää kirjastokortti vuodeksi kerrallaan.

 

ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain mukaan kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on oikeus henkilöllisyytensä todistettuaan saada tietää, mitä häntä koskevaa tietoa kirjaston rekisterissä on. Vastuuhenkilöllä on oikeus tarkistaa laitoksen tai yhteisön tiedot sekä alle 15-vuotiaan henkilön tiedot. Rekisteriseloste on nähtävillä kirjastoissa sekä tästä linkistä.

Rekisteröitymällä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Käyttösäännöt luovutetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityminen on kaupungin kappale solmitusta sopimuksesta. Asiakkaan kappale sopimuksesta on kirjastokortti.

Osoitteen, sähköpostiosoitteen ja nimen muutoksesta sekä kirjastokortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjastoon. Muutoksen voit tehdä itse kirjaston verkkosivuilla. Kortin haltija on vastuussa kortin käytöstä katoamisilmoitukseen saakka.

 

Kirjaston tietosuojaseloste:

Seloste avautuu painamalla linkkiä. Selostetta on myös mahdollista selata kirjastollamme. Henkilökunta avustaa mielellään.

Tietosuojaseloste Lumme-kirjastot

 

LAINAAMINEN JA PALAUTTAMINEN

Voit lainata aineistoa kirjastokortilla. Kortti on henkilökohtainen, ja kortin haltijana olet vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta, kunnes se on palautettu kirjastoon. Palautuksesta saat halutessasi kuitin.

Joissakin kirjastoissa on ns. palautusluukkuja. Jos palautat aineiston palautusluukun kautta kirjaston ollessa suljettuna, et saa kuittia, koska lainat eivät tätä kautta kirjaudu palautuneiksi kirjastojärjestelmään. Henkilökunta kirjaa palautusluukkuun jätetyn aineiston palautuneeksi vasta seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukkuun jätetystä aineistosta kertyy myöhästymismaksuja palautusten kirjaamiseen saakka. Aineiston palauttaminen palautusluukun kautta on omalla vastuullasi.

 

LAINAMÄÄRÄT JA -AJAT

Kerralla asiakkaalla voi olla enintään 50 lainaa, joista äänitteitä korkeintaan 20, lehtiä 50 ja visuaalista aineistoa kutakin enintään 20 kappaletta. Laina-ajat ovat normaalisti 28, 14 tai 7 vuorokautta.

Voit saada eräpäivämuistutuksen sähköpostiisi 1-7 vuorokautta ennen eräpäivää, jos olet aktivoinut palvelun käyttöön ja sinulla on toimiva sähköpostiosoite kirjaston asiakasrekisterissä. Eräpäivämuistutuspalvelun tekniset häiriöt tai verkkohäiriöt eivät poista asiakkaan vastuuta myöhästymismaksuista.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja ja konsolipelien lainauksessa Valtion elokuvatarkastamon sekä yleiseurooppalaisen ikärajaluokittelujärjestelmän (PEGI) mukaisia suositusikärajoja.

 

UUSIMISET JA VARAUKSET

Lainat voit uusia 5 kertaa, ellei aineistolle ole varauksia. Uusinnan voit tehdä paikan päällä kirjastossa, puhelimitse tai verkkokirjastossa. Lainojen uusimiseen verkkokirjastossa tarvitset tunnusluvun, jonka saat kirjastosta. Kirjasto ei vastaa uusinnan epäonnistumisesta johtuvista seuraamuksista, jos kysymyksessä on tekninen häiriö tai verkon häiriö.

Varauksia voi tehdä sekä sellaiseen aineistoon, jota ei ole kirjastossa paikalla, että kirjastossa paikalla olevaan aineistoon. Myös varauksia voit tehdä joko verkkokirjaston kautta tai käymällä kirjastossa. Varaaminen on maksutonta. Noutamatta jätetystä varauksesta peritään maksu.

 

KAUKOLAINAT

Voit pyytää tilaamaan kaukolainaksi muualta Suomesta aineistoa, jota ei ole kunnankirjaston tai muiden Lumme-kirjastojen kokoelmissa. Ulkomailta voit pyytää kaukolainaksi sellaista aineistoa, jota ei ole Suomen tieteellisten kirjastojen tai erikoiskirjastojen kokoelmissa. Kirjasto välittää kaukolainoja voimassaolevien kaukopalvelusääntöjen ja -maksujen mukaisesti.

 

MAKSUT JA PERINTÄ

Myöhästymismaksu peritään aineistosta, jonka palautat tai uusit eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista peritään ainoastaan huomautusmaksu. Perintään siirretystä aineistosta peritään lisäksi perintäkuluja. Tärkeimmät kirjastossa perittävät maksut on lueteltu Palvelumaksut-kohdassa.

Sinun on korvattava kadonnut tai vahingoittunut aineisto. Voit tuoda tilalle uuden, vastaavan kirjan tai maksaa aineiston korvausmaksun. Pääsääntöisesti vain kirja-aineistoa voi korvata uudella, vastaavalla kirjalla. 

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään muistutus 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä sekä toinen muistutus 28 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Mikäli huomautuskirjeiden jälkeen aineisto on yhä palauttamatta, lähetämme palauttamattomasta aineistosta laskun, kun eräpäivästä on kulunut 56 vuorokautta.

Kirjasto käyttää saataviensa perimiseen perintätoimistoa. Kirjaston järjestelmästä saatavat siirretään perintätoimiston perittäväksi. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa aineistoa sekä lasten ja nuorten aineistoa. Vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

 

LAINAUSOIKEUDEN MENETYS

Menetät lainausoikeutesi, mikäli sinulla on maksuja 10 euroa tai enemmän, tai maksamattomia maksuja edelliseltä vuodelta. Maksuja kertyy muun muassa noutamatta jääneistä varauksista, myöhästymismaksuista ja kadonneesta tai vahingoittuneesta aineistosta.

Mahdollinen korvausriita-asia käsitellään siinä käräjäoikeudessa, johon Mäntyharjun kunta kuuluu. Lainausoikeuden saat takaisin palauttamalla myöhässä olevan aineisto tai maksamalla kertyneet maksut.

 

KÄYTTÖOIKEUDEN MENETYS

Mikäli henkilö rikkoo näitä käyttösääntöjä toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarantaa turvallisuutta taikka vahingoittaa kirjaston omaisuutta, on kirjaston henkilökunnalla oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä henkilö kirjastosta. Lisäksi hänet voidaan asettaa määräaikaiseen, kirjastokohtaiseen kirjastonkäyttökieltoon. Käyttöoikeuden menetys voi olla vuorokaudesta 30 vuorokauteen. Käyttöoikeuskiellon määrää joko sivistysjohtaja tai hänen sijaisensa.

Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Kielto annetaan kirjallisesti. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua. Kirjaston käyttökieltoa koskevaan päätökseen saa vaatia kunnalta oikaisua siten kuin kuntalaissa (410/2015) säädetään.

 

PALVELUMAKSUT

Kaukolainamaksu asiakkaalle                                            3,00 €
Kaukolainamaksu eläkeläisille ja opiskelijoille                  2,00 €
(lisäksi mahdolliset lähettävän kirjaston kulut)

Kirjastokortin uusiminen                                                   2,00 €
Huomautusmaksu myöhässä olevasta aineistosta           1,00 €
Myöhästymismaksu / laina / vrk                                       0,30 €
Myöhästymismaksun enimmäismäärä / laina                  6,00 €
Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista peritään ainoastaan huomautusmaksu.

Noutamaton varaus                                                          1,00 €
Rikkoutuneista tai kadonneista av-aineiston koteloista veloitetaan omakustannehinta

Poistettu aineisto                                                  alkaen 0,10 €
Kopio tai tuloste                                                      0,30 € / sivu
Puhelut                                                                0,20 € / puhelu
Näyttelytilan vuokra                                              62 € / kk
Vuokraa ei peritä kunnan laitoksilta

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan joko uudella vastaavalla tai kirjaston aineistorekisterin mukaisella hankintahinnalla. Tekijänoikeussyistä elokuvatallenteita ei voi korvata vastaavalla teoksella, ja niiden korvaushintaan sisältyy tekijänoikeusmaksu. Korvausmaksuja ei palauteta asiakkaalle, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisi. Näyttelytilan kuukausivuokra peritään myös perutulta kuukaudelta, jos peruminen tapahtuu alle 1 kuukautta ennen varauksen alkua.

 

VINKKEJÄ KIRJASTOKÄYNTIIN

Mäntyharjun kirjasto on jaoteltu eri osiin sisältöjen osalta. Pääovesta sisääntultuasi näet oikealla uutuuskirjapöydät ja niiden takana lehtilukusohvat. Tässä tilassa sijaitsevat kaikki kirjastomme aikakauslehdet. Sohvien päädyissä on myös kaksi asiakastablettia e-lehtien lukemista varten. Aikakauslehtiseinämän takana on lasten- ja nuortenosasto. Siellä sijaitsevat myös lapsille ja nuorille suunnatut lehdet. Lasten- ja nuortenosastolta löydät lapsille ja nuorille suunnattuja kuvakirjoja, satukirjoja, romaaneja, elokuvia, tietokirjoja sekä äänikirjoja ja musiikkilevyjä. Aineistoa on jaoteltu mm. kuvakirjoihin, romaaneihin, tavutettuihin kirjoihin, nuorten aikuisten kirjallisuuteen, jännitykseen ja kauhuun, mangaan, sarjakuviin, urheilukirjoihin sekä hevoskirjoihin.

Sanomalehdet sijaitsevat pääsisäänkäynnistä katsoen vasemmalla. Sanomalehtien luona on pöytiä, joissa lehtiä voi lukea. Lehtien luona on myös kaksi asiakaspäätettä, joille voi lukea sähköisiä sanomalehtiä. Digitaalisten sanomalehtien ePress-palvelussa on useita sanomalehtiä, joita ei tilata meille paperisena versiona.

Vasemmalla puolella kirjastoa sijaitsee myös aikuisten osasto. Romaanit on jaoteltu hyllyihin aakkosittain tekijän mukaan, kuten muukin kirjaston aineisto. Kirjoja löytyy hyllyistä myös teemoittain. Jännityskirjoille, novelleille, scifille sekä sota- ja eräkirjallisuudelle on oma hyllynsä. Romaanien lisäksi aikuisten osastolla on tietokirjahyllyt, jotka on jaoteltu luokkiin numeroittain sekä aakkosittain. Elämäkerrat sijaitsevat pääovesta vastakkaisella seinällä vasemmalla.

Kirjaston perällä, palvelutiskin jälkeen oikealla, sijaitsee näyttelytila, jossa on joka kuukausi vaihtuva näyttely. Takaosassa sijaitsevat myös asiakaskoneet sekä musiikkiosasto, josta löytyvät nuottikirjat, musiikkikirjat, äänikirjat, musiikkicd:t ja DVD-elokuvat. Lasten- ja nuorten av-aineisto sijaitsee nuortenosastolla.

Jos sinulla on kysyttävää aineiston löytämisessä, opastamme mielellämme kirjaston käytössä.

 

Yhteystiedot näet tästä.