Kirjaston käyttöehdot

VINKKEJÄ KIRJASTOKÄYNTIIN

Mäntyharjun kirjasto on jaoteltu eri osiin sisältöjen osalta. Pääovesta sisääntultuasi näet oikealla uutuuskirjapöydät ja niiden takana lehtilukusohvat. Tässä tilassa sijaitsevat kaikki kirjastomme aikakauslehdet. Sohvien päädyissä on myös kaksi asiakastablettia e-lehtien lukemista varten. Aikakauslehtiseinämän takana on lasten- ja nuortenosasto. Siellä sijaitsevat myös lapsille ja nuorille suunnatut lehdet. Lasten- ja nuortenosastolta löydät lapsille ja nuorille suunnattuja kuvakirjoja, satukirjoja, romaaneja, elokuvia, tietokirjoja sekä äänikirjoja ja musiikkilevyjä. Aineistoa on jaoteltu mm. kuvakirjoihin, romaaneihin, tavutettuihin kirjoihin, nuorten aikuisten kirjallisuuteen, jännitykseen ja kauhuun, mangaan, sarjakuviin, urheilukirjoihin sekä hevoskirjoihin.

Sanomalehdet sijaitsevat pääsisäänkäynnistä katsoen vasemmalla. Sanomalehtien luona on pöytiä, joissa lehtiä voi lukea. Lehtien luona on myös kaksi asiakaspäätettä, joille voi lukea sähköisiä sanomalehtiä. Digitaalisten sanomalehtien ePress-palvelussa on useita sanomalehtiä, joita ei tilata meille paperisena versiona.

Vasemmalla puolella kirjastoa sijaitsee myös aikuisten osasto. Romaanit on jaoteltu hyllyihin aakkosittain tekijän mukaan, kuten muukin kirjaston aineisto. Kirjoja löytyy hyllyistä myös teemoittain. Jännityskirjoille, novelleille, scifille sekä sota- ja eräkirjallisuudelle on oma hyllynsä. Romaanien lisäksi aikuisten osastolla on tietokirjahyllyt, jotka on jaoteltu luokkiin numeroittain sekä aakkosittain. Elämäkerrat sijaitsevat pääovesta vastakkaisella seinällä vasemmalla.

Kirjaston perällä, palvelutiskin jälkeen oikealla, sijaitsee näyttelytila, jossa on joka kuukausi vaihtuva näyttely. Takaosassa sijaitsevat myös asiakaskoneet sekä musiikkiosasto, josta löytyvät nuottikirjat, musiikkikirjat, äänikirjat, musiikkicd:t ja DVD-elokuvat. Lasten- ja nuorten av-aineisto sijaitsee nuortenosastolla.

Jos sinulla on kysyttävää aineiston löytämisessä, opastamme mielellämme kirjaston käytössä.

 

MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTO

KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1.1.2020 alkaen

KIRJASTON KÄYTTÖOIKEUS

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla. Lainaus edellyttää rekisteröitymistä kirjaston asiakkaaksi. Lumme-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, johon asiakkaalla on yksi kirjastokortti. Kirjastokortin saat esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteesi Suomessa sekä sitoutumalla noudattamaan Lumme-kirjastojen käyttösääntöjä. Rekisteröitymällä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Käyttösäännöt luovutetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityminen on kunnan kappale solmitusta sopimuksesta. Asiakkaan kappale sopimuksesta on kirjastokortti.

 

Alle 15 -vuotiaalla on oltava huoltajan tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön suostumus. Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu alle 15-vuotiaan kirjastokortilla. Kirjaston omatoimiaikana, jolloin henkilökuntaa ei ole paikalla, jokainen sisääntulija kirjautuu omalla kirjastokortilla ja tunnusluvullaan. Jokaisen sisääntulijan tulee kirjautua erikseen omalla kortillaan, poikkeuksena pienet lapset vanhempien seurassa. Omatoimialueelle kirjautunut on vastuussa samalla ovenavauksella tulevista henkilöistä. Alle 15-vuotias henkilö rekisteröityy asiakkaaksi huoltajan tai muun vastuuhenkilön allekirjoittamalla lomakkeella. Vanhempien tulee tutustua lasten kanssa kirjaston tiloihin ja turvallisuuteen ennen kuin lapset käyttävät tiloja omatoimisesti. Automaattinen kuulutus ilmoittaa omatoimiajan päättymisen, jolloin kirjastosta tulee viimeistään poistua. Kirjaston henkilökunta voi väliaikaisesti estää kirjautumisen omatoimiaikana häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Häiriön aiheuttamisesta tai tilan väärinkäytöksistä saattaa seurata käyttökielto.

 

Asiakas on vastuussa osoitteen, nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta. Muutokset voi ilmoittaa kirjaston verkkosivuilla. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Kortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa ennen katoamisilmoitusta lainatusta aineistosta. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon. Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa aineistosta, joka on lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Voit liittää kirjastokorttiin tunnusluvun eli PIN-koodin, jolloin voit omatoimisesti varata aineistoa, seurata omia asiakastietojasi, uusia lainojasi ja kirjautua omatoimikirjastoon. Kirjasto ei vastaa mahdollisesta internetyhteyksien väärinkäytöstä.

 

ASIAKASREKISTERI

Asiakkaalla on oikeus henkilöllisyytensä todistettuaan saada tietää, mitä häntä koskevaa tietoa kirjaston rekisterissä on. Vastuuhenkilöllä on oikeus tarkistaa laitoksen tai yhteisön tiedot sekä alle 15-vuotiaan henkilön tiedot. Tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastossa sekä kirjaston kotisivuilla https://mantyharju.fi/sisalto/palvelut/kirjastopalvelut/kirjaston-kayttoehdot.

 

LAINAAMINEN JA PALAUTTAMINEN

Voit lainata aineistoa kirjastokortilla. Kortti on henkilökohtainen, ja kortin haltijana olet vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta, kunnes se on palautettu kirjastoon. Automaatilla palautetusta aineistosta saat halutessasi kuitin. Kirjastossamme on ns. palautusluukku. Jos palautat aineiston palautusluukun kautta kirjaston ollessa suljettuna, et saa kuittia, koska lainat eivät tätä kautta kirjaudu palautuneiksi kirjastojärjestelmään. Henkilökunta kirjaa palautusluukkuun jätetyn aineiston palautuneeksi vasta seuraavana kirjaston aukiolopäivänä. Palautusluukkuun jätetystä aineistosta kertyy myöhästymismaksuja palautusten kirjaamiseen saakka. Aineiston palauttaminen palautusluukun kautta on omalla vastuullasi.

 

LAINAMÄÄRÄT- JA AJAT

Kerralla asiakkaalla voi olla enintään 50 lainaa, joista äänitteitä korkeintaan 20, lehtiä 50 ja visuaalista aineistoa (videot, DVD:t, CD-ROMit) kutakin enintään 20 kappaletta. Laina-ajat ovat normaalisti 28, 14 tai 7 vuorokautta. Voit saada eräpäivämuistutuksen sähköpostiisi 1-7 vuorokautta ennen eräpäivää, jos olet aktivoinut palvelun käyttöön ja sinulla on toimiva sähköpostiosoite kirjaston asiakasrekisterissä. Eräpäivämuistutuspalvelun tekniset häiriöt tai verkkohäiriöt eivät poista asiakkaan vastuuta myöhästymismaksuista. Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja ja konsolipelien lainauksessa Valtion elokuvatarkastamon sekä yleiseurooppalaisen ikärajaluokittelujärjestelmän (PEGI) mukaisia suositusikärajoja.

 

UUSIMISET JA VARAUKSET

Lainat voit uusia 5 kertaa, ellei aineistolle ole varauksia. Uusinnan voit tehdä paikan päällä kirjastossa, puhelimitse tai verkkokirjastossa. Lainojen uusimiseen verkkokirjastossa tarvitset tunnusluvun, jonka saat kirjastosta. Kirjasto ei vastaa uusinnan epäonnistumisesta johtuvista seuraamuksista, jos kysymyksessä on tekninen häiriö tai verkon häiriö. Varauksia voi tehdä sekä sellaiseen aineistoon, jota ei ole kirjastossa paikalla, että kirjastossa paikalla olevaan aineistoon. Myös varauksia voit tehdä joko verkkokirjaston kautta tai käymällä kirjastossa. Varaaminen on maksutonta.

 

KAUKOLAINAT

Voit pyytää tilaamaan kaukolainaksi muualta Suomesta aineistoa, jota ei ole Mäntyharjun kirjaston tai muiden Lumme-kirjastojen kokoelmissa. Ulkomailta voit pyytää kaukolainaksi sellaista aineistoa, jota ei ole Suomen tieteellisten kirjastojen tai erikoiskirjastojen kokoelmissa. Kirjasto välittää kaukolainoja voimassaolevienkaukopalvelusääntöjen ja -maksujen mukaisesti.

 

MAKSUT JA PERINTÄ

Myöhästymismaksu peritään aineistosta, jonka palautat tai uusit eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Lasten -ja nuortenosastojenaineistoista peritään ainoastaan huomautusmaksu. Perintään siirretystä aineistosta peritään lisäksi perintäkuluja. Noutamatta jätetystä varauksesta peritään korvaus. Sinun on korvattava kadonnut tai vahingoittunut aineisto sivistyslautakunnan määräämän korvauskäytännön mukaisesti. Ohjeet aineiston korvaamiseksi on kirjaston palveluhinnastossa. Tärkeimmät kirjastossa perittävät maksut on lueteltu tämän esitteen lopussa. Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään ensimmäinen muistutus 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen muistutus 28 vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja lasku 56 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Kirjasto käyttää saataviensa perimiseen perintätoimistoa. Kirjaston järjestelmästä saatavat siirretään perintätoimiston perittäväksi. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa aineistoa sekä lasten ja nuorten aineistoa. Vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

 

LAINAUSOIKEUS

Lainausoikeuden voi menettää maksamattomista maksuista ja korvauksista, kun ne ylittävät kirjaston määräämän summan
tai edellisen vuoden aikana kertyneistä maksuista, jos niitä ei ole maksettu kertymisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lainausoikeuden saa takaisin maksamalla kertyneet maksut. Mahdollinen korvausriita-asia käsitellään siinä käräjäoikeudessa, johon Mäntyharjun kunta kuuluu.

 

KÄYTTÖOIKEUDEN MENETTÄMINEN

Kirjastossa on käyttäydyttävä asiallisesti (Järjestyslaki 612/2003). Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista. Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan kielloista huolimatta voi johtaa käyttöoikeuden määräaikaiseen menettämiseen (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 15 §). Käyttöoikeuden voi menettää myös kirjaston omaisuuden turmelemisesta. Kirjallisen käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjaston johtaja tai hänen valtuuttamansa kirjaston henkilökuntaan kuuluva. Ennen kiellon antamista asiakasta on kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua (Kuntalaki 410/2015, 134 §). Käyttöoikeuden menettää enintään 30 päiväksi.

 

PALVELUMAKSUT

Kaukolainamaksu asiakkaalle                                            3,00 €
Kaukolainamaksu eläkeläisille ja opiskelijoille                  2,00 €
(lisäksi mahdolliset lähettävän kirjaston kulut)

Kirjastokortin uusiminen                                                   2,00 €
Huomautusmaksu myöhässä olevasta aineistosta           1,00 €
Myöhästymismaksu / laina / vrk                                       0,30 €
Myöhästymismaksun enimmäismäärä / laina                  6,00 €
Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista peritään ainoastaan huomautusmaksu.

Noutamaton varaus                                                          1,00 €
Rikkoutuneista tai kadonneista av-aineiston koteloista veloitetaan omakustannehinta

Poistettu aineisto                                                  alkaen 0,10 €
Kopio tai tuloste                                                      0,30 € / sivu
Puhelut                                                                0,20 € / puhelu
Näyttelytilan vuokra                                        50,00 € + alv / kk
Vuokraa ei peritä kunnan laitoksilta

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto korvataan joko uudella vastaavalla tai kirjaston aineistorekisterin mukaisella hankintahinnalla. Tekijänoikeussyistä elokuvatallenteita ei voi korvata vastaavalla teoksella, ja niiden korvaushintaan sisältyy tekijänoikeusmaksu. Korvausmaksuja ei palauteta asiakkaalle, vaikka korvattu aineisto myöhemmin löytyisi. Näyttelytilan kuukausivuokra peritään myös perutulta kuukaudelta, jos peruminen tapahtuu alle 1 kuukautta ennen varauksen alkua.

 

ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain mukaan kirjastolla on oikeus tallentaa asiakkaan henkilötunnus asiakasrekisteriin. Asiakkaalla on oikeus henkilöllisyytensä todistettuaan saada tietää, mitä häntä koskevaa tietoa kirjaston rekisterissä on. Vastuuhenkilöllä on oikeus tarkistaa laitoksen tai yhteisön tiedot sekä alle 15-vuotiaan henkilön tiedot.

Rekisteröitymällä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Käyttösäännöt luovutetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityminen on kaupungin kappale solmitusta sopimuksesta. Asiakkaan kappale sopimuksesta on kirjastokortti.

Osoitteen, sähköpostiosoitteen ja nimen muutoksesta sekä kirjastokortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjastoon. Muutoksen voit tehdä itse kirjaston verkkosivuilla. Kortin haltija on vastuussa kortin käytöstä katoamisilmoitukseen saakka.

 

Kirjaston tietosuojaseloste:

Seloste avautuu painamalla linkkiä. Selostetta on myös mahdollista selata kirjastollamme. Henkilökunta avustaa mielellään.

https://hallinta-mikkeli.kunta-api.fi/wp-content/uploads/2020/09/Tietosuojaseloste-Lumme-Kirjastot.pdf

Linkistä avautuu PDF.

Omatoimikirjaston käyttöönoton vuoksi kirjastoon asennettiin kameravalvonta. Kameravalvonnan rekisteriselosteen (PDF) saat auki painamalla linkkiä.

Kameravalvonnan rekisteriseloste 2020