Koulutus ja opiskelu

Mäntyharjun kunta tarjoaa hyvät edellytykset koulunkäynnille ja opiskelulle.
Lukuvuonna 2020-2021 kunnassa toimii yhtenäiskoulu (ala- ja yläkoulu), lukio ja kansalaisopisto.

Opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta vastaa Sivistyslautakunta.

Koulutoimen toiminnasta vastaavana viranhaltijana toimii sivistysjohtaja Sari Aarniokoski.

Ajankohtaista

11.8.2020

Koronavirusepidemian aiheuttamat järjestelyt

Kaikki koronavirusepidemian aiheuttamiin järjestelyihin liittyvät ajankohtaiset tiedot on koottu aihealueittain sivulle www.mantyharju.fi/covid19

15.5.2020

Mäntyharjun Yhtenäiskoulun luokka- ja tilajako lv. 2020-21

Mäntyharjun peruskoulut yhdistyvät Yhtenäiskouluun syksyllä 2020. Tämä tuo muutoksia nykyisiin luokkajakoihin. Koulujen rehtorit ovat tehneet luokkajaon oppilaiden ja huoltajien toiveita kuullen. Opettajat ovat tiedottaneet huoltajia aiheeseen liittyen ja pyytäneet mahdollisia toiveita luokkajaon suhteen.

Luokkajako on käyty läpi monialaisessa perusopetuksen kumppanuuspöydässä. Luokkajako on tehty kevään 2020 tilanteen pohjalta. Muutokset ovat mahdollisia mm. oppilasmäärissä mahdollisen muuttoliikkeen kunnasta/kuntaan vuoksi.

Myös Yhtenäiskoulun tilojen osalta on tehty tilajako. Tilajakoon voi tutustua ottamalla yhteyttä rehtori Kimmo Tanttuun, p. 040 5059 563, kimmo.tanttu(at)mantyharju.fi

Luokkatilojen jaossa on otettu huomioon mm. oppilaiden määrä suhteessa luokkatilan pinta-alaan.

Perusopetuksen kumppanuuspöydän tavoitteena on kehittää oppilaiden, huoltajien, kouluhenkilökunnan ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä rakentaa parasta mahdollista mäntyharjulaista koulukokemusta. Kumppanuuspöytä A:han osallistuvat pääasiassa oppilaiden edustajat, huoltajien edustajat, rehtorit, sivistysjohtaja, nuorisotoimi sekä 3. sektorin toimijoiden edustajat (SRK:t, Mäntyharjun Virkistys sekä 4H).

Mäntyharjun Yhtenäiskoulun luokkajako lv. 2020-2021

Esikoulu

0A 16 oppilasta
0B 16 oppilasta
0C 15 oppilasta

Kaikki oppilaat jaetaan luokille yhteistyössä lasten hoitohenkilöiden kanssa sekä huoltajilta tulleiden toiveiden pohjalta

Ensimmäinen luokka

1A 18 oppilasta
1B 20 oppilasta
1C 18 oppilasta

Kaikki oppilaat jaetaan uusiin ryhmiin esiopetustyöntekijöiden ja huoltajilta ja oppilailta tulleiden toiveiden pohjalta

Toinen luokka

2A 19 oppilasta (Kirkonkylän koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaita)
2B 23 oppilasta (Toivolan koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaita)

Tokaluokkalaisia opettaa kolme opettajaa ja luokilla on käytössä kolme eri tilaa. Kolmas opettaja on luokkien käytössä tarpeen mukaan. Koska Toivolan koulun ja Kirkonkylän koulun ikäluokat ovat alle 10 oppilasta, mahtuvat he samoille luokille Yhtenäiskoulun oppilaiden kanssa.

Kolmas luokka

3A 22 oppilasta (Toivolan koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaita)
3B 24 oppilasta (Kirkonkylän koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaita)

Kolmosluokkalaisia opettaa kolme opettajaa ja luokilla on käytössä kolme eri tilaa. Kolmas opettaja on luokkien käytössä tarpeen mukaan. Koska Toivolan koulun ja Kirkonkylän koulun ikäluokat ovat alle 10 oppilasta, mahtuvat he samoille luokille Yhtenäiskoulun oppilaiden kanssa.

Neljäs luokka

4A 19 oppilasta (Yhtenäiskoulu)
4B 19 oppilasta (Yhtenäiskoulu)
4C 18 oppilasta (Toivolan koulu, Kirkonkylän koulu, Yhtenäiskoulu)

Lukuvuoden 2019-2020 Yhtenäiskoulun 3A ja 3B luokilta siirtyy yhteensä 6 oppilasta C-luokalle kaveritoiveiden pohjalta. Näin oppilasmäärät saadaan tasoitettua. Toivolan koulun ja Kirkonkylän koulun oppilaat sijoitetaan samalle luokalle vuorokurssiperiaatteen vuoksi*

Viides luokka

5A 18 oppilasta (Kirkonkylän koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaita)
5B 18 oppilasta (Kirkonkylän koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaita)
5C 17 oppilasta (Toivolan koulun ja Yhtenäiskoulun oppilaita)

Oppilaat jaettiin uusiin ryhmiin oppilailta, huoltajilta ja opettajilta tulleiden toiveiden mukaan.

Kuudes luokka

6A 18 oppilasta (Yhtenäiskoulu)
6B 14 oppilasta (Yhtenäiskoulu)
6C 16 oppilasta (Yhtenäiskoulu)
6D 16 oppilasta (Kirkonkylän koulu ja Toivolan koulu)

Yhtenäiskoulun ryhmät pysyvät samoina. Kirkonkylän koulun ja Toivolan koulun oppilaat yhdistetään D-luokkaan vuorokurssiperiaatteen*) vuoksi. Ryhmät tullaan todennäköisesti järjestelemään uusiksi yläkouluun mentäessä.

*) Vuorokurssiperiaatteessa esim. 3. ja 4. luokat opiskelevat samat asiat uskonnossa ja luonnontiedossa. Tämän vuoksi toinen luokista opiskelee asiat eri järjestyksessä. Toivolan koulussa ja Kirkonkylän koulussa on ollut yhdysluokat 3-4 lk. ja 5-6 lk. Yhden vuoden jälkeen kaikki samalla luokalla opiskelevat samoja asioita.

Lisätietoja luokka- ja tilajakoon antaa Yhtenäiskoulun rehtori Kimmo Tanttu (p. 040 5059 563, kimmo.tanttu(at)mantyharju.fi).

 


Koulujen lomat

Työ__ja_loma_ajat_2019_2020

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2020 – 2021


Kouluun ilmoittautuminen

Oppilaan koulupaikka määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan. Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa oman oppilaaksiottoalueen ulkopuoliseen kouluun. Tällöin huoltaja vastaa mahdollisista koulumatkakustannuksista.

Esikouluun ilmoittautumislomake 2020

Kouluun ilmoittautumislomake

Hallintolain mukainen oikaisuvaatimus-perusopetuslaki 42 § 


Iltapäivätoiminta

Tiedusteluihin vastaa rehtori Kimmo Tanttu puh. 040 5059563


Kouluuntulotarkastukset

Yhtenäiskoulun koulun aloittavan lapsen vanhemmille lähetetään touko-kesäkuun aikana vastaaottoaika kouluuntulotarkastusta varten. Kouluuntulotarkastuksia tehdään kouluterveydenhoitajien vastaanotolla, joka sijaitsee kouluruokala-kirjastorakennuksessa ruokalan yhteydessä. Ottakaa mukaanne tarkastukseen valmiiksi täytetty kutsun mukana saamanne "Terveystietoa oppilaasta" -lomake ja lapsenne neuvolakortti.

 

Yhteystiedot näet tästä.