Perusopetus

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Perusopetusta järjestetään kaikille kunnassa asuville oppivelvollisuusikäisille. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän (7) vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta edellä mainittua aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.

Kunnassa on kolme vuosiluokkien 1 – 6 opetusta antavaa koulua: Kirkonkylä, Toivola ja Yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoululla annetaan opetusta myös vuosiluokille 7 – 9.

Perusopetuslaki ja –asetus

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

 

Opetushallitus tekee valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet, jotka määräävät, miten opetus tulee Suomessa järjestää. Kunnat tekevät valtakunnallisten perusteiden pohjalta oman paikallisen opetussuunnitelmansa.  Mäntyharjun sivistyslautakunta on hyväksynyt Mäntyharjun perusopetuksen opetussuunnitelman 19.4.2016. 

 

Mäntyharjun perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 on luettavissa Mäntyharjun kunnan kotisivuilla. Opetussuunnitelma on kaikille Mäntyharjun peruskouluille yhteinen. Siihen on kuitenkin kirjattu koulukohtaisia lisäyksiä niihin kohtiin, joissa se on nähty tarpeelliseksi. Samoin oppituntien vuosiluokille jakautumisessa on koulukohtaisia eroja, jotta esim. kyläkouluissa on mahdollista toteuttaa yhdysluokkaopetusta.

 

Opetussuunnitelman toteuttamisesta kerrotaan koulukohtaisissa lukuvuosisuunnitelmissa, jotka päivitetään vuosittain. Lukuvuosisuunnitelmien keskeisimmistä asioista tiedotetaan myös oppilaiden koteihin.

 

Opetussuunnitelman luvut 1–12 muodostavat ns. yleisen osan, jossa käsitellään opetustyön taustalla vaikuttavia asioita, kuten perusopetuksen arvoperustaa, toimintakulttuurin merkitystä, arvioinnin periaatteita ja oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä.

 

Eri oppiaineiden opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arvioinnin perusteet yms. on esitelty luvuissa 13–15. Luvussa 13 käsitellään vuosiluokilla 1–2 opetettavat aineet, luvussa 14 vuosiluokkien 3–6 osuus ja luvussa 15 vuosiluokilla 7–9 opetettavat aineet. Opetussuunnitelman rakennetta esitellään tarkemmin tiedoston sivulla 11.

 

Opetussuunnitelma on tallennettu pdf-muodossa. Tiedoston lukeminen onnistuu esimerkiksi Adobe Acrobat Reader -ohjelman avulla. Sisällysluettelo löytyy tiedoston sivuilta 1–4, mutta sitä kannattaa käyttää kirjanmerkit-toiminnon avulla, jolloin otsikkoa klikkaamalla pääsee siirtymään suoraan haluamaansa lukuun.

Perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 luettavissa tästä linkistä

Uusi OPS astuu 10.8.2016 voimaan vuosiluokilla 1-6 (0-6) ja luokat 7, 8 ja 9 siirtyvät uuden OPSin mukaiseen opetukseen portaittain vuosina 2017-2019.

Valinnaisuus Mäntyharjun Yhtenäiskoulun vuosiluokilla 8 ja 9

Tämä valinnaisainekokonaisuus tulee voimaan syksyllä 2018 vuosiluokalla 8 ja syksyllä 2019 vuosiluokalla 9.

Esiopetuksen opetussuunitelma 2016

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016 luettavissa tästä linkistä

Oppilas ja opiskelijahuoltosuunnitelma 

Opiskeluhuoltosuunnitelma 2018 luettavissa tästä linkistä

 


Lähiluontohanke

Lähiluontohankkeen tuotoksena on syntynyt toimintatuokiovihkonen, jossa on 22 esimerkkiä toimintatuokion vetämiseksi ulkona. Tuokiosuunnitelmien teemana ovat luonnon aistiminen ja havainnointi, elämykset ja oppiminen. Tuokiosuunnitelmien joukosta löytyy esimerkkejä päiväkoti-, esikoulu- ja ala- ja yläkouluryhmien sekä erityisryhmien kasvatustyöhön ulkona. Tuokiosuunnitelmien luomiseen ovat osallistuneet luontoyrittäjä Tmi Opas-Tiina ja MAMK:in yhteisöpedagogiopiskeliajat, jotka ovat suunnitelleet tuokiot pidettäväksi tietyssä toimintaympäristössä lähiluonnossa. Eväitä elämään lähiluonnosta -hankkeen sivuille sekä toimintatuokiovihkonen löytyvät täältä.