Henkilöstö ja yhteystiedot

 

Rehtori

Kimmo Tanttu 040 5059 563

Johtava erityisopettaja

Tiina Niskala, sij. Pirkko Tervo 040 5339 458

Vararehtori

Kati Hämäläinen 044 7707 237

Koulusihteeri

Marjo Lehtinen 044 7707 241 marjo.lehtinen@mantyharju.fi

Opettajainhuone

044 7707 242

Opettajien sähköposti

etunimi.sukunimi@edu.mantyharju.fi

Opinto-ohjaaja 

Anne Tonteri 040 7229 318

Koulukuraattori 

Taina Tillanen 040 5655 283 taina.tillanen@essote.fi

Kouluterveydenhoitaja 

Tuija Hyyryläinen 040 7303 481 tuija.hyyrylainen@essote.fi

Iltapäivätoiminnan ohjaaja 

044 7707 332

 

Opettajat ja koulunkäynninohjaajat 2019 – 2020 

Luokanopettajat 2019-2020

0A Anne Raaska 040 5526 452

0B Eija Tarkiainen 040 5528 054

1A Hanna Myyryläinen 044 7707 289

1B Anni Kangas 044 7707 233

2A Tuula Kyllönen 044 7707 350

2B Anne Malova 040 5653 891 

3A Kati Hämäläinen 044 7707 237

3B Päivi Paakkunainen 044 7707 291

4A Anu Wrangell 044 7707 051

4B Mirja Mattila 044 7707 234

5A Kirsi Paasonen 044 7707 118 

5B Titta Viljakainen 040 7189 427 

5C Jari Heikkinen 044 7707 235

6A Annamari Riittinen 040 5173 950  

6B Kimmo Sappinen 040 7189 546

7-9E  Juha-Pekka Tuukkanen 040 5041 566

1J-9J Juhani Niemelä 044 5258 422

1J-9J Mika Leinonen

Erityisopettaja Anne Häkkänen 040 5653 892

Erityisopettaja Sirpa Jolkkonen 044 2558 879

Erityisopettaja 3. luokat Jane Latvala 040 9605 929

Erityisopettaja Marjo Penttinen 044 7707 299

Erityisopettaja Satu Taipale 044 7707 238

 

Luokanvalvojat 7. – 9. luokat 2019-2020

7A Annamari Niskanen 040 5077 246

7B Vesa Tirri 044 7707 293

7C Ulla Teittinen 044 7707 292

8A Sari Ollikainen 044 7707 295

8B Heikki Porthén 040 7721 862

8C Sanni Majakivi 040 5517 091

8D Hanna Tanttu 040 7189 596

9A Laura Porthén 044 7707 240

9B Minna Flink 044 7707 297

9C Anu Paavola 040 7189 469

 

Aineenopettajat

Flink Minna, p. 044 7707 297, englanti ja ruotsi

Honkanen Tytti, p. 040 7094 789, ET ja S2

Kauppinen Lotta, p. 040 7189 772, liikunta ja terveystieto

Kylmä Ilona, p. 044 7707 304, englanti

Käyhkö Risto, ortodoksiuskonto

Lilja Arto, p. 040 7255 496, liikunta ja terveystieto

Loimula Jari, p. 044 7707 294, fysiikka ja kemia

Majakivi Sanni, p. 040 5517 091, ruotsi ja venäjä

Martela Kirsi, p. 044 7707 073, englanti

Matikka Minna, kuvataide

Niskanen Annamari, 040 5077 246, äidinkieli ja kirjallisuus, uskonto

Ollikainen Sari, p. 044 7707 295, biologia ja maantieto

Paavola Anu, p. 040 7189 469, matematiikka ja käsityö

Porthén Heikki, p. 040 7721 862, käsityö ja TVT

Porthén Laura, p. 044 7707 240, äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito

Salo-Karlsson Anna-Mari, musiikki

Tanttu Hanna, p. 040 7189 596, ruotsi ja saksa

Teittinen Ulla, p. 044 7707 292, matematiikka ja käsityö

Tirri Vesa, p. 044 7707 293, historia ja yhteiskuntaoppi

Valkama Riitta, p. 044 7707 244, kotitalous ja uskonto


Koulunkäynninohjaajat 2019-2020

Marita Alanko

Antti Heinikainen

Sinikka Heusala

Merja Ihonen

Kirsi Kauhanen

Jan Konga

Katja Kuusaari

Sirpa Lehtinen

Susanna Lehtinen

Katja Lehtonen

Eija Leppänen

Lindgren Teija

Satu Mustonen

Sanna Paasonen

Sanna Pulkkinen

Jaana Rautio

Sanna Siltala

Carita Stening

Leila Torniainen

Marjo Tyrväinen

Tiina Volanen