Psykologi- ja kuraattoripalvelut

Psykologipalvelut

Palveluita annetaan sekä peruskoululaisille että lukiolaisille. Psykologi auttaa lasten ja nuorten oppimiseen, keskittymiseen, käyttäytymiseen ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia selvitetään käyttämällä psykologisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimusten jälkeen suunnitellaan yhdessä lapsen, vanhempien sekä opettajien kanssa tarvittavat tukitoimet. Tavoitteena on poistaa mahdollisia oppimisen esteitä ja luoda koululaisille heidän oppimisedellytyksiään parhaiten vastaavat opetusjärjestelyt. Tarpeen mukaan tunne-elämän ongelmissa autetaan myös lyhytkestoisin psykoterapeuttisin keinoin. Psykologi osallistuu yksilökohtaisiin oppilashuoltoryhmiin pyydettäessä.

Vanhemmat ja nuoret voivat varata ajan itse suoraan psykologilta puhelimitse tai Wilman kautta. Tarvittaessa esim. kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai opettaja voi auttaa ajan varaamisessa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja käynnit ovat maksuttomia.

Psykologi Maritta Kauppinen

puh. 040 660 8492, sähköposti maritta.kauppinen@essote.fi

Koulukuraattoripalvelut

Koulukuraattorin perustehtävänä on tukea oppilasta koulunkäynnissä, tukea ja edistää oppilaan sosiaalista hyvinvointia, sekä ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Koulukuraattori voi puuttua erilaisiin ongelmatilanteisiin oppilaiden, opettajien tai huoltajien pyynnöstä.

Koulukuraattorin tehtävät

 • keskustelee oppilaan, huoltajan ja opettajien  kanssa, sekä järjestelee yhteistapaamisia koulussa
 • on mukana koulun oppilashuoltotyöryhmässä
 • tekee tarvittaessa luokkakäyntejä selvittää koulukiusaamistapauksia yhdessä koulun KIVA-tiimin kanssa
 • ohjaa oppilaita muihin tarvittaviin palveluihin(opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, psykologin palvelut, lasten- ja nuorten psykiatria jne.)
 • on tarvittaessa yhteistyössä nuorisotoimen, lastensuojelun ja poliisin kanssa

Koulukuraattorille voidaan ohjata jos oppilaalla on

 •  toistuvia käytöshäiriöitä, ristiriitoja, kasvatuksellisia ongelmia
 • aiheettomia poissaoloja, jatkuvaa myöhästelyä
 • koulunkäyntivaikeuksia (ongelmia koulutyössä, kaverisuhteissa tai käytöksessä ja opintojen laiminlyöntiä
 • suuria elämänmuutoksia, vaikeuksia vapaa-aikana (kavereiden kanssa, harrastuksissa) tai ongelmia kotona (riitaa, päihteiden käyttöä, mielenterveysongelmia)
 • kriisiavun tarvetta
 • henkilökohtaisia ongelmia, syrjäytymistä, yksinäisyyttä, masennusta

Koulukuraattori Taina Tillanen

puhelin 040-5655283, sähköposti taina.tillanen@essote.fi