Kulttuuri

Mäntyharjun kulttuuripalvelut

Kulttuuritoimi tukee kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla erilaisia taide-elämyksiä ja tukemalla paikkakunnan taiteen harrastajien toimintaa. Kulttuuritoimen tehtävänä on myös luoda edellytyksiä paikkakunnan kulttuurijärjestöjen toiminnalle sekä huolehtia perinteen säilyttämisestä ja museokokoelmien säilyttämisestä.

Mäntyharjun kunnan strategiassa on kulttuuri yksi keihään kärki.  Monipuoliset kulttuuripalvelut luovat elinvoimaisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Kulttuuritoiminnan merkitys myös yhteisöllisyyden rakentajana ja identiteetin vahvistajana on tunnustettu. Tässä kehittämisessä kulttuuripalvelut haluavat olla mukana yhdessä kuntalaisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. 

Ajankohtaista

Ti 10.12. klo 18.00, VILDÁ (kansanmusiikkiliiton kiertue)

Mäntyharjun kulttuurisali (Kompantie 22), liput 8 €

VILDÁn musiikki on uniikki yhdistelmä mystisiä joikuja, svengaavia rytmejä ja improvisaatiota. Vaikutteita ammennetaan saamelaisten vahvasta yhteydestä luontoon, nykypäivän popmusiikista sekä suomalaisesta kansanmusiikista.

Hildá Länsman – laulu, joiku,kehärumpu, Viivi Maria Saarenkylä – harmonikka, efektit, Tuomas Haimakainen – äänisuunnittelu

Kuntataiteilija

Mäntyharjun kunnan kulttuuripalvelut on palkannut kuntataiteilijan tekemään yhteisöllistä taidetyötä. Kuntataiteilijan puoliaikainen pesti kestää vuoden 2019 loppuun

Yhteystiedot: Mari Liimainen, mari.liimatainen@mantyharju.fi

 

Mäntyharjun museo

Tervetuloa tutustumaan Mäntyharjun paikallishistoriaan ja Mäntyharjun museon aineistoihin!

Verkkomuseo on tehty tietopaketiksi ja tueksi paikallisille peruskouluille. Museon aineistojen avulla paikallishistoria on aiempaa helpompi ottaa esimerkiksi osaksi kouluopetusta.

Lisää tietoa näyttelyistä Museo-välilehdellä. Blogin löydät Museon blogi -välilehdeltä.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta astui voimaan 1.3.2019 ja se korvaa yli 25 vuotta vanhan lain (728/1992). Laissa kuntien kulttuuritoiminnalle asetetaan tavoitteet ja määritetään aiempaa selkeämmin keskeiset tehtäväkokonaisuudet. Laki antaa kunnille hyvät mahdollisuudet profiloitua, hyöyntää paikallisia toimijoita ja rakentaa kulttuuritoimintaa kuntalaisia kuullen ja osallistaen. Laki vahvistaa kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluna. Kunnan tulee itse arvioida toimintaansa ja osallistua myös kansalliseen peruspalvelujen arviointiin.