Mäntyharjun yhdistykset ja järjestöt – tiedonkeruu

Mäntyharjun kunnan verkkosivulle tuotetaan Yhdistykset ja järjestöt -osio. Osiota varten kerätään yhdistystoimijoilta keskeisimmät yhteystiedot (yhdistyksen nimi, verkkosivun ja sosiaalisen median kanavien osoitteet) ja yhdistyksen sähköpostiosoite, joka on yhdistyksen yhteyshenkilön sähköpostiosoite tai muu sähköpostiosoite.