Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuspalvelut Mäntyharjussa

Mäntyharjulla varhaiskasvatuspalveluja annetaan kunnallisena palveluna päiväkoti Mustikkatassussa ja perhepäivähoidossa. 

Mäntyharjun varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen kasvatukseen, oppimiseen ja hoitoon, leikkiin sekä ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä.

Tavoitteena on yhteistyössä vanhempien kanssa hyvän itsetunnon, sosiaalisten valmiuksien, erilaisuuden hyväksymisen sekä hyvien tapojen omaksuminen turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa aina kuluvan vuoden elokuussa.

 

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019–2020 perusopetuksen yhteydessä Yhtenäiskoulussa sekä Toivolan ja Kirkonkylän kouluissa. Esiopetus on perheille velvoittavaa ja maksutonta. Esiopetusta järjestetään 700 tuntia vuodessa ja toiminta-ajat noudattavat pääsääntöisesti perusopetuksen toimintavuotta.

Esiopetuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla ja tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen. Eskarissa opetellaan toimimaan ryhmässä, auttamaan muita ja olemaan ystävällinen kaikille. Tavoitteena on iloinen oppiminen leikin ja monipuolisen toiminnan avulla. Mäntyharjun esiopetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2016. Esiopetussuunnitelma on luettavissa perusopetuksen sivuilla.

Jos esikoululaisen koulumatka ylittää 2 km, hän on oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen. Kuljetukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä palvelupäällikkö Anja Oinoseen, puh. 044 7707 226.