Yksinyrittäjän toimintatuki

Työ- ja elinkeinoministeriö on keskiviikkona 8.4.2020 vahvistanut koronapandemian vuoksi uuden yksinyrittäjien toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava asetus tuli voimaan torstaina 9.4.2020.

Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2000 euroa. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta. Mäntyharjun kunnalle on vahvistettu 261 895 euron myöntövaltuus, joka mahdollistaa tuen 130 yritykselle.

Mäntyharjun kunnan osalta yksinyrittäjän toimintatuen haku avataan yrityksille torstaina 16.4.2020 klo 12. Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Ohjeet ja lomakkeet

• täytettävä lomake tuen hakemiseen: Yksinyrittäjän tukihakemuslomake 
• ohje pdf-muodossa: yksinyrittajan_tuki_hakeminen

Tuen saamisen edellytykset

 • Olet päätoiminen yrittäjä
 • Yrityksessäsi on vain yksi yrittäjä eikä työntekijöitä
 • Taloudellinen tilanteesi on selvästi heikentynyt 16.3.2020 jälkeen
 • Yrityksesi ei ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronapandemiaa
 • Yritykselläsi ei ole verovelkaa tai yritykselläsi on hyväksytty verovelkasuunnitelma

Tukea ei myönnetä maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Lisätietoja: Yksinyrittäjän TEM-ohje

Tuen vaikutukset muihin etuuksiin

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjien laajennetun työttömyysturvan kanssa. Yrittäjien työttömyysturvan lainsäädäntö astui voimaan keskiviikkona 8.4.2020.

Hakeminen

Tee näin:

 1. Tallenna hakulomake omalle koneellesi Yksinyrittäjän tukihakemuslomake 
 2. Täytä lomake
  Lomakkeessa on seuraavat kohdat:
  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Aiemmin saamasi de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana (mikäli olet saanut tukea)
  De minimis -tuki
  De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maan-tiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten aiot käyttää avustuksen)
  • Liitteet
  • Avustusehtojen hyväksyminen
   
 3. Tallenna hakulomakkeesi
   
 4. Hanki tarvittavat liitteet (kannattaa hankkia ennakkoon)
  1. Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus
  2. Jäljennökset kirjanpidosta/toiminnasta
  3. Verovelkatodistus

1. Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus
Toimita hakemuksen liitteenä tilinpäätös 2019 tai viimeisin vahvistettu tilinpäätös, mikäli 2019 tilinpäätöksesi ei ole vielä valmis. Jos et ole tilinpäätösvelvollinen (ns. mikroyritys), nopeutat kuitenkin käsittelyäsi lähettämällä meille taseen ja tuloslaskelman.
Voit korvata tilinpäätöksen myös liittämällä vuoden 2019 veroilmoituksen tai viimeisimmän vahvistetun veroilmoituksen. Tässäkin tapauksessa nopeutat käsittelyäsi lähettämällä meille taseen ja tuloslaskelman (ei pakollinen).

Antamiasi tietoja käytetään arviointikriteerinä olevan yrityksen kannattavuuden ja yrittäjän päätoimisuuden arviointiin.
Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (esimerkiksi jäljennös kirjanpidosta).

2. Jäljennökset kirjanpidosta/toiminnasta
Liitteistä todennetaan, että koronaepidemia on heikentänyt yrityksesi taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen siten, että liikevaihto (myynti) on laskenut vähintään 30 %.
Joissain tapauksissa tilanne on todennettavissa kirjanpidosta vasta viiveellä. Yksi hyvä tapa todistaa tilanne on lisäksi lähettää kassajärjestelmäsi myyntiraportti, jossa on näkyvillä 2020 myynnit kukin kuukausi eriteltynä. Mikäli yrityksesi liiketoiminta on kausi/sesonkiluonteista, voit myös lähettää raportin maaliskuu 2019 vs. maaliskuu 2020. Hakemuksessa itse vakuutat lähettämäsi tiedot oikeiksi. Mikäli kirjanpitosi tehdään harvoin, eikä sinulla ole sähköistä myynnin seurantajärjestelmää, voidaan toiminta todentaa myös tiliotteista.

3. Verovelkatodistus
Avustukseen ovat oikeutettuja yksinyrittäjät, joilla ei ole verovelkaa tai joilla on Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma. Voit tilata ja tulostaa verovelkatodistuksen itsellesi Verohallinnon OmaVero -palvelusta.
Verohallinnon ohje verovelkatodistuksen tilaamiseen:
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/tietoa-omaverosta/n%C3%A4in-tilaat-verovelkatodistuksen-omaverossa/ 

 1. Lähetä täytetty hakulomakkeesi ja liitteet sähköpostilla osoitteeseen:
   
  kirjaamo@mantyharju.fi
  , otsikoksi Yksinyrittäjän tuki

Voit täyttää myös paperisen hakulomakkeen ja lähettää sen kirjaamoon:
Mäntyharjun kunta / Kirjaamo / Yksinyrittäjän tuki
Asematie 3, 52700 Mäntyharju

 1. Sinuun otetaan yhteyttä puhelimitse haun vahvistamista varten.
   
 2. Tuki maksetaan hakulomakkeella ilmoittamallesi tilille
  Maksatusajankohta vahvistetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja
Jukka Ollikainen
jukka.ollikainen@mantyharju.fi
Puh. 0407797747

Vs. Hallinto- ja talousjohtaja
Maija Penttilä
maija.penttila@mantyharju.fi
Puh. 040 5201283