Laiduniltapäivä Pyhäniemen perinnemaisemassa

Image

Tervetuloa viettämään laiduniltapäivää Pyhäniemen perinnemaisemassa! Pyhäniemi Mäntyharjulla on Natura2000-alue ja valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Pihapiiri muodostaa harvinaisen ja yhtenäisen talonpoikaisen rakennusryhmän peltoaukean keskellä. Peltoaluetta kehystävät laajat kaskikoivikot, joissa aloitetaan laidunnus pitkän tauon jälkeen. Leppoisa Highland-karja saapuu Luumäeltä Pyhäniemeen tekemään maiseman- ja luonnonhoitotyötä kesäkuun puolivälissä. Tiistaina 25.6. Pyhäniemessä ovat tavattavissa laiduneläinten ohella laidunnusyhteistyössä mukana olevat maatalousyrittäjät sekä Metsähallituksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen edustajat ja ProAgria Etelä-Savon MKN maisema-asiantuntija. Kesäistä asiaa perinnebiotoopeista, maisemanhoidosta, sopimuslaidunnuksesta ym. Tervetuloa!

Paikka: Pyhäniemen perinnetila, Lehtimäentie, Vihantasalmi