Mäntyharjun historia III, kurkistus lähihistoriaan – tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Mäntyharjun kunta ja seurakunta järjestävät Mäntyharjun kirjastolla paikallishistorian kolmatta osaa käsittelevän avoimen keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa keskustellaan kirjahankkeesta, Mäntyharjun lähihistoriasta ja erilaisista tavoista lähestyä sitä. Aihetta ovat avaamassa muun muassa teoksen kirjoittaja, tutkija Janne Poikolainen, ohjausryhmän puheenjohtaja Leena Pekkanen sekä kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä. Keskustelua vetää kunnanjohtaja Jukka Ollikainen. Tilaisuudessa kuullaan myös otteita teoksen käsikirjoituksesta. Vapaalle yleisökeskustelulle on varattu runsaasti aikaa.

Paikka: Mäntyharjun kirjasto