Ajankohtaista

Kemikaalipäästö etenee vesistössä ja on kulkeutumassa Sarkaveden kautta kohti Vuohijärveä. Torjuntatoimia jatketaan onnettomuuspaikan lähialueella. Vesistöön joutunut haitta-aine (MTBE) jatkaa etenemistään. Maanantaina 16.4. otettujen vesinäytteiden mukaan haitta-ainetta on levinnyt Sarkaveden eteläosaan. Haitta-aineen tarkka kulkureitti ja haitta-aineen eteneminen Sarkavedessä ei ole tiedossa. Kemikaalin etenemistä koskevan mallinnuksen perusteella arvioidaan, että selvästi kohonneita pitoisuuksia havaitaan Sarkavedessä toukokuun loppupuolelle saakka. […]

Vesihuoltolaitos suorittaa vesitornin huolto- ja kunnostustoimenpiteitä 24.4.2018 alkaen. Valmistelevat rakennustelineiden nostotyöt suoritetaan autonosturilla, mikä vaatii oman tilansa jotta nostot voidaan suorittaa. Teletiellä 24.4.2018 on poikeukselliset liikennejärjestelyt Mustikkatassuun mentäessä.Vesitornin ohi menevä ajotie suljetaan 24.4.2018, jotta saadaan nostotyöt turvallisesti suoritettua. Ajoneuvot on jätettävä vanhan päiväkodin P-alueelle ja jalankulku tapahtuu kevyenliikenteen väylää käyttäen Mustikkatassuun. Vesitorni on ko.toimenpiteiden vuoksi tyhjillään […]

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke kartoittavat kyselytutkimuksella suojatiekulttuurin haasteita Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Nettikyselyn tuloksia hyödynnetään mm. kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä. Nyt toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä. Myös ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydetään tuomaan esille. Kyselyyn voi vastata 13.4.–6.5.2018 välisenä aikana […]

Mäntyharjun Kinnin onnettomuusalueen lähistössä on tehty erilaisia torjuntatoimia rakentamalla esimerkiksi patoallas sekä hidastamalla virtauksia Kärmelammesta ja Ojantauksenlammesta. Tehdyt torjuntatoimet ovat alkaneet vaikuttaa. Haitta-aineiden kulkeutumista alapuoliseen vesistöön on saatu rajattua. Torjuntatoimet näkyvät kohonneina pitoisuuksina ja haitta-aineiden pidättymisenä Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että torjuntatoimet ovat oikeansuuntaisia.   Haitta-ainepitoisuuksissa ei merkittäviä muutoksia alapuolisissa vesistöissä Mäntyharjun […]

TV-sarja Egenland on kulttuurimatkaopas Suomeen. Parhaillaan esitetään 10 ensimmäistä ohjelmaa, joissa yleisö on päättänyt, mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Egenland esittelee yllättäviä matkailun helmiä, omaleimaisia nähtävyyksiä ja kiehtovia persoonia ympäri maan.   Egenland etsii nyt uusia matkakohteita seuraavaa tuotantokautta varten. Mihin Mäntyharjun nähtävyyksiin kannattaisi tulla tutustumaan? Mitä tarinoita meiltä ei ole vielä kerrottu? Mitkä kulttuurihelmet ansaitsisivat enemmän […]

  MTBE-pitoisuudet kohomassa Pajulammessa ja Sarkavedessä, Kärmelammella ensimmäinen kalakuolema   Mäntyharjun Kinnin kemikaalionnettomuuden ympäristövaikutukset ovat voimistumassa alapuolisissa vesissä. Havainto ensimmäisestä kalakuolemasta tehtiin näytteenoton yhteydessä Kärmelammessa torstaina 12.4.  Kärmelammessa ja Ojantakaisenlammessa haitta-ainepitoisuudet ovat niin korkeita, että kalakuolemia on odotettavissa jatkossakin.   Keskiviikkona 11.4. otettujen vesinäytteiden tulosten mukaan Pajulampeen tulevan, Pajulammen ja Pajulammesta Sarkaveteen purkautuvan puron haitta-ainepitoisuudet […]

Haitta-ainepitoisuudet ovat nousseet Ojatauksenlammesta Pajulampeen laskevassa ojastossa. Maanantaina 9.4 Ojantauksenlammesta Pajulammen suuntaan laskevasta ojavedestä otetuissa näytteissä veden MTBE-pitoisuus oli 33 000 µg/l (mikrogrammaa/l). Tämä pitoisuus ylittää MTBE:n hajukynnyksen selvästi.  Sunnuntaina 8.4 Ojantauksenlammesta otetussa lampivedessä pitoisuus oli luokkaa 1,0 µg/l, joka vastaa sen hetkistä lammesta Pajulammen suuntaan lähtevän ojaveden pitoisuutta. Pajulammen haitta-ainepitoisuudet ovat myös nousemassa ja […]

Mäntyharjun Kinnin asemapaikan junaradalla lauantaina 7.4. tapahtuneen säiliövaunuonnettomuuden aiheuttamien ympäristövaikutusten selvitystyö jatkuu. Onnettomuuspaikan lähialueen vesistöistä otettiin näytteitä 8.4. ja 9.4. Tutkimustulosten mukaan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä Kärmelampeen ja Ojantauksenlampeen. Vaikutusalueen rajaamiseen liittyvät kunnostustoimet käynnistyvät 10.4. Ympäristön tilasta tiedotetaan lähialueen asukkaille. Tavarajunan säiliövaunusta valui ympäristöön ja lähivesistöihin noin 35 tonnia vaarallista, herkästi syttyvää bensiinin lisäainetta, […]

Koko Suomessa toteutetaan yleisten kirjastojen asiakkaille kysely, jossa pyydetään arvioimaan omaa kirjastoa. Kyselyn vastauksia käytetään arvioitaessa kirjastopalvelujen toteutumista ympäri maan sekä kehitettäessä kirjaston toimintaa omassa kunnassasi ja koko maassa. Kyselyyn voi vastata 9.4. -6.5.2018 osoitteessa kirjastot.fi/kysely-enkat-survey. Voit myös täyttää lomakkeen omassa kirjastossasi. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 6 lahjakorttia kirjakauppaan.  Osallistuthan kyselyyn, mielipiteesi on tärkeä! Yleisten kirjastojen valtakunnallisen käyttäjäkyselyn […]

Mäntyharjun kunnan oppilaskuljetukset/ Mouhu -suuntaan kilpailutus sopimuskaudelle 1.8.2018 alkaen on avattu Hilma Julkiset hankinnat -palveluun https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-007476   Tarjousaika päättyy 30.04.2018 klo 13.00.   MÄNTYHARJUN KUNTA

Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu