11 yrittäjää haki yksinyrittäjän toimintatukea ensimmäisenä hakupäivänä

Mäntyharjun kunta avasi torstaina 16. huhtikuuta yksinyrittäjän toimintatuen haun. Jo ensimmäisenä hakupäivänä hakemuksia tuli 11 kpl. Päätökset tuen myöntämisestä tehtiin 17. huhtikuuta perjantaina. Tukea myönnettiin kuudelle yritykselle, kolmen hakemuksen osalta tarvitaan lisäselvityksiä ja kahden yrityksen kotipaikkakunta ei ollut Mäntyharju.  Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2000 euroa. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta. Mäntyharjun kunnalle on vahvistettu 261 895 euron myöntövaltuus, joka mahdollistaa tuen 130 yritykselle.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakija on päätoiminen yksinyrittäjä eikä yrityksessä ole muita työntekijöitä. Tukea saadakseen yrittäjän on todennettava, ettei yrityksellä ole ollut taloudellisia vaikeuksia ennen koronapandemiaa, vaan että taloudellisen tilanteen heikentyminen on johtunut koronapandemiasta. Yrityksellä ei saa olla myöskään verovelkaa tai sillä on hyväksytty verovelkasuunnitelma.

Lisätietoja haettavasta tuesta: mantyharju.fi/yksinyrittajan-toimintatuki