Attendo Oy on tehnyt tarjouksen Palvelukeskus Ruskahovista ja uuden senioritalon rakentamisesta Mäntyharjuun

Mäntyharjun kunnan aloitteesta on käyty tunnusteluja vuoden 2018 aikana Attendo Oy:n ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten kanssa uuden senioritalon rakentamisesta Mäntyharjuun. Kunta kävi vastaavia keskusteluja myös muiden palvelutuottajien kanssa. Keskustelujen tuloksena Attendo on tehnyt tarjouksen Ruskahovin kiinteistön ostamisesta ja uuden senioritalon rakentamisesta Mäntyharjun keskustaan. Tarjous on esitelty Mäntyharjun kunnanhallitukselle 17.9.2018.

Ostotarjouksella Mäntyharju kunta vapautuu kustannusneutraalisti Ruskahovista säilyttäen tontin omistuksen itsellään. Mäntyharjun kunnan, Attendon ja Essoten välisten neuvotteluiden tuloksena Attendo on sitoutunut rakentamaan uuden noin 60 asukaspaikkaisen senioritalon, joka tarjoaa tehostettua palveluasumista, senioriasumista ja päivätoimintatiloja. Senioritalo on suunniteltu rakennettavaksi lähellä Mäntyharjun keskustaa, jolloin se palvelee ja elävöittää koko aluetta.

Ruskahovin myyminen ei aiheuta välittömiä muutoksia sen toiminnassa, vaan hoivapalvelut jatkuvat Essoten alaisuudessa uuden senioritalon valmistumiseen asti. Attendon ja Mäntyharjun kunnan välille solmittavan yhteistyösopimuksen perusteella Essotelle tullaan takaamaan yhteistoimintaperiaatteella mahdollisuus hoivapalveluiden järjestämiseen myös tulevaisuudessa. 

Muutoksen seurauksena myös alueellinen julkinen toimija saa käyttöönsä nykyaikaiset laatuvaatimukset täyttävät toimitilat. Tällöin kaikki alueen hoivapalvelutarjoajat ovat tiloiltaan tasavertaisia ja kilpailevat keskenään laadulla, jolloin kaikkien hoivapalveluasukkaiden laatu tulee nousemaan.

Mäntyharjun kunnanhallitus päättää yhteistyösopimuksesta kokouksessaan 1.10.2018, ja kunnanvaltuusto päättää Ruskahovin kiinteistön myymisestä myöhemmin syksyllä.

 

Yhteystiedot

Jukka Ollikainen
kunnanjohtaja, Mäntyharju
p. 040 779 7747
jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Sari Teittinen
vanhus- ja vammaispalvelujen vt. johtaja, Essote
p. 044 351 2665
sari.teittinen@essote.fi

Alex Gullichsen
myyntipäällikkö, hoivapalvelut, Attendo
p. 044 494 2139
alex.gullichsen@attendo.fi