Facebook-sivu avattu Mäntyharjun historia III:lle osalle

Sivulla voit seurata Mäntyharjun paikallishistorian kolmannen osan ja siihen liittyvän tutkimustyön etenemistä. Mäntyharjun historia III kattaa ajanjakson 1980-luvun alusta noin vuoteen 2010 ja jatkaa näin kunnan historian kartoittamista siitä, mihin Martti Favorinin kirjoittamat aiemmat osat (julk. 1975 ja 1983) päättyvät. Kolmas osa edustaa edeltäjiään selkeämmin niin sanottua uutta paikallishistoriaa, mikä näkyy erityisesti teoksen temaattisessa lähestymistavassa: tarkoituksena ei ole tavoittaa kaikkia paikallishistorian osa-alueita, vaan syventyä tiettyihin, viime vuosikymmenten historiallista kehitystä havainnollisella tavalla kuvaaviin ilmiöihin. Kolmannen osan kantaviksi teemoiksi onkin valittu yrittäjyys, mökkeily ja matkailu, kulttuurielämä sekä kyläyhteisöjen murros. Näiden näkökulmien kautta teos pyrkii tarkastelemaan Mäntyharjun vaiheita entistä mielenkiintoisemmalla ja lukijaystävällisemmällä tavalla.

 

-Nyt on paras ja mehevin mahdollisuus antaa kirjoittajalle vinkkejä historiateoksen kirjoittamiseen, kun tiedonkeruuvaihe on vasta käynnistynyt, innostaa kunnan sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivanen.


Teoksen kirjoittamisesta vastaa valtiotieteiden tohtori Janne Poikolainen, joka toimii myös Facebook-sivun ylläpitäjänä. Poikolainen on sotienjälkeisen Suomen sosiaali- ja kulttuurihistoriaan erikoistunut historiantutkija. Ennen Mäntyharjun historiahanketta hän on työskennellyt tutkijana Helsingin yliopistolla sekä Nuorisotutkimusverkostolla. Poikolainen on myös itse kotoisin Mäntyharjulta, missä hän asui vuoteen 2002 asti. Tämän jälkeen hän on viihtynyt paikkakunnalla sen vapaa-ajanasukkaana.

 

Facebook-sivun linkki on https://www.facebook.com/mantyharjunhistoria3/

Jos et ole kirjautunut Facebookin käyttäjäksi, voit olla kirjoittajaan yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen janne.poikolainen(at)mantyharju.fi