Hyvinvointikertomus 2013-2016 luettavissa

Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 2015/410). Terveydenhuoltolain (2010/1326, 12§) perusteella kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on myös seurattava kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin ja raportoitava niistä vuosittain.

Kuinka Mäntyharjussa voidaan ja miten kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan? Tutustu hyvinvointikertomukseen 2013-2016 hyvinvoinnin edistämisen sivuilla.

Samalla sivulla voi tutustua hyvinvointikoordinaattorin blogiin sekä siihen, mitä hyvinvointikoordinaattori tekee.