Kiitos vastauksista Mäntyharjun hyvinvointikyselyyn!

Mäntyharjulaisten ja kesäasukkaiden kokemuksia Mäntyharjusta ja omasta hyvinvoinnistaan kartoittanut kysely on päättynyt. Verkkokyselyyn vastasi 149 henkilöä. Kysely tuotti paitsi tilastollista, kokemuspohjaista tietoa, myös huomattavan määrän asukkaiden antamaa sanallista arviointia. Täydennykseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta kertyvälle tilastotiedolle, kyselyllä haluttiin kartoittaa asukkaiden kokemuksia elinympäristöstä ja omasta terveydentilastaan.

Osa kysymyksistä toteutettiin nk. NPS (Net Promoter Score) menetelmällä, joka on kehitetty asiakaskokemuksen mittaamiseen. Esimerkiksi kysymykseen "Kuinka todennäköisesti suosittelisit ystävällesi Mäntyharjua mökkikunnaksi?" saatujen vastausten perusteella suosittelijoiden määrä (71%, NPS -luku 65) on hyvä. Parannettavaa ja kehittämisen kohteitakin löytyy ja tuloksia käsitellään kunnan hyvinvointityöryhmässä ja johtotiimissä. Tutustu raporttiin tästä: Hyvinvointikysely 2019_Perusraportti (1)

Kyselyn yhteydessä oli mahdollisuus osallistua elokuvalippujen (4kpl) arvontaan. Arvonta on suoritettu ja voittajille ilmoitettu henkilökohtaisesti.