Koulukuljetukset koronavirusepidemian aikana, päivitetty 22.3.2020

Koulukuljetukset koronavirusepidemian aikana, päivitetty 22.3.2020 klo 14:00

Pienimpien koululaisten lähiopetuksen järjestäminen poikkeusoloissa tarkentuu

Valtioneuvoston asiasta antamaa asetusta muutettiin 20.3. 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/pienimpien-koululaisten-lahiopetuksen-jarjestaminen-poikkeusoloissa-tarkentuu

Koulukuljetukset järjestetään sitä tarvitseville lapsille.

Mikäli lapsenne tarvitsee koulukuljetusta 23.3. alkaen tämän uuden linjauksen perusteella niin ottakaa yhteyttä esim Wilma -viestillä Anja Oinoseen.

 

Poiminta hallituksen linjauksesta, päivitetty 18.3.2020

"Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin."

Koulujen henkilökunta on kartoittanut ne oppilaat jotka tarvitsevat koulukuljetuksia.

Koulukuljetukset järjestetään sitä tarvitseville lapsille. Kuljetuksista on oltu koteihin yhteydessä.

 

Anja Oinonen
palvelupäällikkö

Mäntyharjun kunta  / Sivistystoimi
PL 76, 52701 Mäntyharju
p. 044 7707226
anja.oinonen@mantyharju.fi