Kunnanhallituksen kokouksessa 26.10. pitkä lista päätettäviä asioita

§ 132 Keskinäinen kiinteistö Oy Mäntyharjun Kerttula / vesi- ja viemäriverkoston ostaminen
– Kunnanhallitus hyväksyi Keskinäinen kiinteistö Oy Kerttulan ja Mäntyharjun kunnan välisen kauppakirjan runkovesi- ja viemärilinjojen sekä jätevesipumppaamon siirtymisestä kunnan vesilaitoksen omaisuudeksi.
– kauppahinta 1 euro

§ 133 Kiinteistön myynti
– Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy kiinteistön 38 100 € kauppahintaan.

§ 134 Määräalan myynti
– Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myy lisämaata noin 2400 m2 Survaanniemestä 12 000 € kauppahintaan.

§ 135 Talouden II kolmannesvuosiraportti 2020
– Kunnanhallitus merkitsi vuoden 2020 II -kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja saattaa raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi.

§ 136 Tuloveroprosentti 2021
– Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunnan vuoden 2021 tuloveroprosentin suuruudeksi päätetään 20,75 %.
 Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle veroprosentiksi 20,75.

§ 137 Kiinteistöveroprosentit 2021
– Kunnanhallitus hyväksyi esityksen, että kiinteistöveroprosentit säilyvät vuoden 2020 tasossa eli ennallaan, esitetään kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

§ 138 Työllisyyskoordinaattorin  työsuhteen muuttaminen ma. virkasuhteeksi
– Kunnanhallitus hyväksyi työllisyyskoordinaattorin toimen muuttamisen määräaikaiseksi virasi 1.1.2021-30.6.2023. Muutoksen edellytyksenä on, että lakiesitys työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta hyväksytään.

§ 139 Löyskä Jan-Erik / ero kunnallisista luottamustoimista
– Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntämistä ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Iiro Heikkilä.

§ 140 Tiimonen Ali / ero kunnallisista luottamustoimista
– Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle eron myöntämistä ja tilalle kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi valittaisiin Jari Lamponen.

§ 141 Suoniemi Rauno / luottamustehtävien päättymisen toteaminen ja uuden henkilön valinta
– Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa Suoniemen luottamustoimet päättyneeksi ja valitsee uudeksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan Alpi Ripatin sekä Etelä-Savon käräjäoikeuden lautamieheksi Antti Hyyryäisen.

§ 142 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä / talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 / lausunto
– Kunnanhallitus hyväksyi annettavan lausunnon.

§ 143 Alueverkko 2021
– Kunnanhallitus merkitsi asian tiedoksi.

§ 144 Joukkoliikenteen yhteistyösopimus
– Kunnanhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen.

§ 145 Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden ostaminen kunnalle
– Kunnanhallitus päätti, että ostetaan 9 kpl osakkeita.

§ 146 Kunnanvaltuuston päätösten 14.9.2020 täytäntöönpano
– Hyväksyttiin

§ 147 Kunnanvaltuuston päätösten 12.10.2020 täytäntöönpano
– Hyväksyttiin

§ 148 Otto-oikeus
– Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle

§ 149 Ilmoitusasiat
– Merkittiin tiedoksi