Kunnanhallituksen kokouksessa 31.8. käsitellyt asiat

Itärata-suunnitteluhankeyhtiön pääomittaminen

 • kunta on kiinnostunut oleman mukana mahdollisessa ITÄRATA-suunnitteluyhteistyössä esitetyllä enintään 89 000 € maksuosuudella
 • kunta edellyttää, että Itäisen Suomen uusia raidelinjauksia tulee olla vain yksi, Helsinki-Vantaan lentoasema – Porvoo – Kouvola
 • kunta edellyttää, että valtion tulee ohjata viimeistään valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden kautta Uudenmaan maakuntakaavoitusta, mikäli muutoin Porvoo-Kouvola kaavallinen valmius ei etene

Vaalijalan kehyssuunnitelma 2021-2023 / lausunto

 • kunnanhallitus antoi lausunnon

Leader-toiminnan kuntarahoitusosuus Euroopan Unionin maaseuturahaston ohjelmakaudella 2021-2027

 • kunta sitoutuu ohjelmakauden 2021-2027 kuntarahoitusosuuteen yhteensä 172 693 eurolla

Omakotitontin ostaminen kunnalle

 • kunta ostaa omakotitontin takaisin kunnalle

Määräalan myynti

 • kunta myy määräalan

Eduskunnan oikeusasiamies / vastaselityspyyntöasiakirjojen julkaisu

 • kunnanhallitus antoi selvityksen Laitisen kanteluun. On mahdollista, että näin on tapahtunut. Kyseessä on inhimillinen erehdys. Pöytäkirjan julkaisussa liitettä ei ole julkaistu yleiseen tietoverkkoon

Kärkkäinen / kuolinpesä omaisuuden hakeminen kunnalle / kiinteistön myynti

 • kiinteistö laitetaan myyntiin

Arviointikertomus 2019

 • merkittiin lautakuntien antamat selvitykset tietoon

Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

 • esitetään kunnanvaltuustolle Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista.