Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 21.9.

Kunnanhallituksen esityslistalla oli seuraavat asiat:

§ 123 Jatkuvaan oppimiseen perustuva pienen kunnan toimintamalli työllisyyden ja elinvoiman lisäämiseen
– Kunnanhallitus merkitsi hankkeen tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi

§ 124 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistus ja maakuntien perustamisen lainsäädäntö
– Kunnanhallitus hyväksyi lausunnon sote-uudistukseen

§ 125 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen
– Kunnanhallitus hyväksyi pelastustoimen järjestämistä koskevan sopimuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi

§ 126 Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen
– Kunnanhallitus hyväksyi Maakuntaliiton uuden perussopimuksen ja esittää sen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi

§ 127 Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoprosentti 2020
– korkoprosentiksi hyväksyttiin 2 %

§ 128 Kuntatarkastajan havainnot tarkastuksesta 31.8.-1.9.2020
– merkittiin tiedoksi