Maa- ja kiviainesten tarjouspyyntö Vastaukset kysymyksiin

Tarjouspyyntöön esitettiin määräaikaan 22.2.2017 mennessä yksi kysymys.

Tarvitseeko kiviainesten olla CE-merkittyjä?

– Lähtökohtaisesti rakennusmateriaalien ml. kiviainekset tulee olla CE-merkittyjä
– Mäntyharjun kunta ei vaadi toistaiseksi pieniin kohteisiin toimitettavalta kiviainekselta CE merkintää
– Lasten leikkialueelle toimitettavalta hiekalta edellytetään CE merkintää
– Toimitetun tuotteen tulee täyttää sille esitetyt ominaisuudet
– Tarjouksesta tulee ilmetä selkeästi käytetyn kiviaineksen ominaispaino, kiintotiheys kg/m3

Tapio Montonen
tekninen johtaja