Mäntyharjun kunnan hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen jää opintovapaalle 1.9. alkaen

Mäntyharjun kunnan hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen on opintovapaalla 1.9.2020 – 31.5.2021, yhteensä yhdeksän kuukautta.  

Tuomon tehtävänä on hallinnon toimialan johtaminen ja kehittäminen. Toimialaan kuuluvat yleishallinnon lisäksi palkka- ja taloushallinto, tietohallinto ja työllisyyspalvelut. 

Hallinto- ja talousjohtajana Tuomo johtaa toimialansa palvelujen järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa. Hän toimii kunnanjohtajan varahenkilönä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Hän on kunnan nelihenkisen johtotiimin jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen. 

Opintovapaan ajaksi haetaan hallinto- ja talousjohtajan sijaista ajalle 1.9.2020-31.5.2021. Hakuilmoituksen näet tästä linkistä.