Mäntyharjun kunta pitää huolta korkeakouluopiskelijoista – kotikuntastipendin hakuaika alkaa

Ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoilla on mahdollisuus hakea kotikuntastipendiä Mäntyharjun kunnalta.

Edellytykset stipendin saamiselle

  • opiskelijan kotikunta 1.1.2021 on Mäntyharju
  • opiskelijalla on opiskelupaikka korkea-asteen oppilaitoksessa
  • opiskelija on läsnä oleva opiskelija lukuvuonna 2020-2021

 Stipendin suuruus opiskelijalle on 1200,00 euroa / lukuvuosi.

Stipendihakemukset lähetetään 30.9.2020 mennessä osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi, viestin aiheena "Kotikuntastipendi".

Vapaamuotoisen hakemuksen sisältö

  • stipendin hakijan nimi
  • syntymäaika
  • pankkiyhteystiedot
  • oppilaitokselta saatu läsnäolotodistus opiskelijan ilmoittautumisesta läsnä olevaksi ensimmäisen vuoden opiskelijaksi. (Oppilaitoksen ilmoitus opiskelijavalinnan tuloksesta ei siis ole todistus opiskelupaikan vastaanottamisesta eikä läsnäolosta).

Opinnot on pitänyt aloittaa vuoden 2020 aikana, kuitenkin viimeistään hakemuksen jättöpäivänä. Hakijan on oltava kotoisin Mäntyharjusta tai täällä perustutkinnon tai toisen asteen (lukio) päättötodistuksen saanut.

Lisätiedot:
Tuija Setälä
tuija.setala@mantyharju.fi
Puh. 044 7707 210