Mäntyharjun ympäristöonnettomuuden tilanne – yleisötilaisuus 3.5. (VR Group)

Mäntyharjun valtuustosalissa järjestetään yleisötilaisuus 3.5.2019 klo 12 Kinnin seisakkeella tapahtuneen ympäristöonnettomuuden tilanteesta. Paikalla ovat VR Groupin ja ympäristökonsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n edustajat. Tilaisuudessa esitellään vesistötilanteen kehittyminen onnettomuudesta tämän hetken tilanteeseen sekä Suomen ympäristökeskuksen laatima ennuste vuodelle 2019. Lisäksi esitellään toteutetut ja käynnissä olevat pintavesien torjunta- ja kunnostustoimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat. Tilaisuus striimataan: http://vod.kepit.tv/mantyharju.html.

.