Perusopetuksen kumppanuuspöytä osallisuuden työkaluna

Ensimmäinen perusopetuksen kumppanuuspöytä kokoontui keskiviikkona 29.4., vallitsevan koronatilanteen vuoksi etäkokouksessa.

Kumppanuuspöytä on osallisuuden ja dialogin toimintamalli, jota Mäntyharjun kunta on lähtenyt Uudet-hankkeen myötä testaamaan ja hakemaan kokemuksia sen hyödyntämisestä erilaisissa kehitys- ja yhteistyöprojekteissa.  UUDET-hankkeessa etsitään ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman lisäämiseen. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta koordinoi Mäntyharjussa Mäsek Oy.

Perusopetuksen kumppanuuspöydän tavoitteena on kehittää oppilaiden, huoltajien, kouluhenkilökunnan ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä rakentaa parasta mahdollista mäntyharjulaista koulukokemusta. Kumppanuuspöytä on jaettu kahteen alatyöryhmään.

Kumppanuuspöytä-työskentelyn aloitti alatyöryhmä A, johon osallistuvat pääasiassa oppilaiden edustajat, huoltajien edustajat, rehtorit sekä 3. sektorin toimijoiden edustajat.

Alaryhmä B:ssä ovat mukana opetushenkilökunta, oppilashuolto sekä muu viranomais- ja ammattilaisverkosto.

Alatyöryhmä A:n kokouksen aluksi Seija Korhonen Mansikka ry:stä kertoi kokemuksia kumppanuuspöytätyöskentelystä muissa kunnissa ja kaupungeissa sekä avasi osallistujille kumppanuuspöydän ideologiaa.

Seija Korhosen puheenvuoron jälkeen keskusteltiin vilkkaasti ja rakentavassa hengessä siitä, mitkä olisivat kumppanuuspöydän yhteiset tavoitteet sekä käytiin läpi ryhmäjakoa. Lähtökohta keskustelulle oli se, että Mäntyharjun peruskoulut yhdistyvät yhtenäiskouluun syksyllä 2020. Keskustelun pohjalta päätavoitteeksi asetettiin luoda kaikkien yhteinen koulu, jossa kaikilla on hyvä olla yhdessä. Sen saavuttamiseksi kumppanuuspöydän alatavoitteiksi valikoitui osallisuuden edistäminen ja osallisuuden muotojen kehittäminen, ryhmäytymistoiminnan kehittäminen, eheyttävä koulupäivä -mallin sekä avoimen viestintämallin luominen.

Seuraavassa tapaamisessa maanantaina 11.5. pohditaan teemaa: avoin viestintä. Osallistujat saivat ennakkotehtäväkseen miettiä, mitä avoin viestintä tarkoittaa. Vastauksien pohjalta määritellään oma viestintäohje/prosessikuvaus kumppanuuspöydästä kunnan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Seuraavassa tapaamisessa käydään myös läpi, kuinka luokkatilat jaetaan yhtenäiskoululla sekä lukion tiloissa.

Tavoitteena on, että Perusopetuksen kumppanuuspöytä -työskentelyä jatketaan ainakin tulevan lukuvuoden ajan. Sen jälkeen mietitään jatkoa, kunhan saadaan kokemuksia kumppanuuspöydästä osallisuuden edistäjänä.

Lisätietoja perusopetuksen kumppanuuspöydästä:

Sari Aarniokoski
Sivistysjohtaja                                                        

Mäntyharjun kunta
PL 76, 52701 Mäntyharju
p. 040 7091839
sari.aarniokoski@mantyharju.fi