Rakennuslautakunnan muistutus 1.4.2015 voimaan tulleen lain Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista siirtymäajan päättymisestä.

1.4.2015 voimaan tulleen lain Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (”Hallilaki” 300/2015) siirtymäaika on päättymässä. Kyseisen lain 1 §:ssä tarkoitetun rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään 1.4.2019 (arviointitodistus 4 §).Erillinen tiedote asiasta.