Sivistyslautakunnan päätöksiä 20.10.2020

Sivistyslautakunta kokoontui tiistai-iltana monipuolisen asialistan äärelle. Kokouksen aluksi kuultiin kirjaston johtajan Jari Hautamäen suunnitelmia Mäntyharjun kirjaston kehittämisestä, sekä Hautamäen ja hankekoordinaattori Jonna Juholan esitys Sitran rahoittaman ESKA-hankkeen käynnistymisestä. Hankkeella on tarkoitus vahvistaa erityisesti nuorten ja kunnan luottamushenkilöiden välistä vuorovaikutusta ja aktivoida nuoria osallistumaan kansalaistoimintaan.

Sivistyslautakunta päätti, että vuodelle 2020 myönnetyille kulttuurin perusavustuksille voi hakea käyttöajan pidennystä. Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi avustuksia saaneiden yhteisöjen toimintaan, eikä toimintaa ole voitu järjestää suunnitellusti. Hakumenettelystä tiedotetaan erikseen.

Sivistyslautakunta käsitteli kuntaan saapuneen aloitteen, jossa ryhmä nuoria ehdottaa vesihyppytornin rakentamista Mäntyharjuun. Lautakunnan päätöksellä käynnistetään esiselvitys, joka esitellään lautakunnalle joulukuussa. Selvityksessä tullaan kuulemaan nuorten ajatuksia toteuttamisen vaihtoehdoista.

Sivistyslautakunta päätti myös kannastaan Toivolan ja Kirkonkylän koulujen piha-alueiden käyttöön ja ylläpitoon tulevaisuudessa. Keskustelun aikana Katariina Mutka ehdotti sivistyslautakunnan päätökseksi esittää tekniselle lautakunnalle Kirkonkylän hiekkakentän ja leikkikentän sekä Toivolan leikkikentän, jääkiekkokaukalon ja uimarannan ylläpidon jatkamista. Lautakunta äänesti yksimielisesti Katariina Mutkan ehdotuksen puolesta. Seuraavaksi asiaa käsittelee tekninen lautakunta.

Sivistyslautakunta sai tiedokseen myös katsauksen kuluvan vuoden talousarvion toteutumiseen. Koronavirustilanne on vaikuttanut joidenkin palvelujen toteutumiseen ja toisaalta myös myynti- ja maksutuottojen kertymään, mutta kolmannesvuosiraportin mukaan sivistyslautakunta tulee pysymään talousarviossaan.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan liitteineen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen osoitteessa: https://mantyharju.cloudnc.fi/fi-FI