Ajankohtaista

Mäntyharjun kunnan tiejaosto järjestää yksityistiepäivän Mäntyharjulla, lukion kulttuurisalissa tiistaina 26.2.2019 klo 12:00 alkaen. Tiepäivillä käsitellään mm. 1.1.2019 voimaan tullutta yksityistielakia ja sen aiheuttamia toimintojen muutoksia sekä uuden lain antamia mahdollisuuksia yksityistien tienpidossa ja hallinnossa. Lisäksi käsitellään yksityisteiden perusparannuksia ja avustuksia. Tiepäivä on ensisijaisesti tarkoitettu Mäntyharjun kunnan tiekuntien edustajille, mutta tilaisuuteen voi osallistua myös muut asiasta […]

1.4.2015 voimaan tulleen lain Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (”Hallilaki” 300/2015) siirtymäaika on päättymässä. Kyseisen lain 1 §:ssä tarkoitetun rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään 1.4.2019 (arviointitodistus 4 §).Erillinen tiedote asiasta.  

Mäntyharjun kunta hakee TEKNISTÄ JOHTAJAA kehittämään ja johtamaan kunnan teknistä palvelualuetta. Mäntyharju on n. 6000 asukkaan vahvasti eteenpäin menevä, yrittävä kulttuurikunta, jolla on hyvä sijainti, teollisuutta, vapaa-ajan asutusta ja niiden myötä hyvät palvelut. www.mantyharju.fi Tekninen johtaja vastaa kunnan teknisen palvelualueen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan toimialueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja […]

Perusopetuksen 1.luokalle ilmoittautuvat vuonna 2012 ja esiopetukseen vuonna 2013 syntyneet lapset. Esiopetusta annetaan Kirkonkylän koululla, Toivolan koululla ja Yhtenäiskoululla. Ilmoittautumiskirjeet esiopetukseen lähetetään suoraan koteihin tammikuussa. Kirjeen mukana on kuori, jolla ilmoittautumislomakkeet palautetaan 1.2.2019 mennessä. 1.luokalle ilmoittautuminen tapahtuu Wilma-järjestelmässä 1.2.2019 mennessä. Mikäli ette saa esikoululaisten ilmoittautumiskirjettä tai 1.luokalle ilmoittautumisessa on ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä koulusihteeriin, p.044-7707241. […]

Annen keskeisiä tehtäviä hankkeen projektityöntekijänä ovat taajaman palveluiden kehittäminen osallisuuden keinoin. Tavoitteena on edistää kuntalaisdialogia sekä kehittää kuntalaisten, vapaa-ajan asukkaiden sekä yrittäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Mäntyharjussa. Hankkeessa testataan ja kehitetään niin olemassa olevia kuin uusia digitaalisia osallistumiskanavia. Myös toimien käytäntöön toimeenpano ovat Annen työlistalla. Anne työskentelee hankkeen parissa kesään 2019 saakka. Annen mietteitä uudesta pestistään: […]

FM ja kuvataiteilija AMK Mari Liimatainen aloittaa kuntataiteilijana tammikuun puolessa välissä, määräaikainen sopimus päättyy vuoden lopussa. Työ on osa-aikainen, 50 % täydestä työajasta. Kuntataiteilijan palkkaaminen rahoitetaan Erkki A. Niemisen testamenttilahjoituksella. Kuntataiteilijan tehtävänä on toteuttaa ylisukupolvisia, yhteisöllisiä kuvataidetapahtumia ja ohjata lasten ja nuorten kuvataidekerhoa. Kuntataiteilija on mukana mahdollisissa prosenttitaidehankkeissa ja osallistuu kunnan taidekokoelman käytön kehittämiseen. Tehtävää […]

Oletko koskaan pohtinut mistä Mäntyharjun kunnan tulot muodostuvat? Tai mitä kunta tekee saamillaan verotuloilla? Katso 2 minuutin video Mäntyharjun talousarviosta vuodelle 2019 ja näet miten varojen käyttö jakaantuu eri toimialueille. Yksityiskohtaisempaa tietoa talousarviosta löytyy tästä.

Mäntyharjun kunta hakee TEKNISTÄ JOHTAJAA kehittämään ja johtamaan kunnan teknistä palvelualuetta. Mäntyharju on n. 6 000 asukkaan yrittävä kulttuurikunta Järvi-Suomessa. www. mantyharju.fi Tekninen johtaja vastaa kunnan teknisen palvelualueen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä sekä teknisen lautakunnan toimialueeseen kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Tekninen johtaja on kunnan nelihenkisen johtotiimin jäsen. Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen tehtävän, jossa tukenasi […]

Adam Bellgraun luotsaama Mäntyharjun oma Youtube-kanava julkaisee viikoittain sisältöä, jossa tutustutaan mäntyharjulaiseen elämänmenoon talvella. Kanavalla päästään tutustumaan muun muassa Mäntyharjun monipuolisiin talviaktiviteetteihin sekä mäntyharjulaisiin yrityksiin ja ihmisiin. Marraskuussa avautuneelle kanavalle tehdään sisältöä koko talven ajan Bellgraun voimin. Seuraa Mäntyharjua Youtubessa kanavalla Visit Mäntyharju ja käy osallistumassa kommentointiin.

Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (Kuntalaki 2015/410). Terveydenhuoltolain (2010/1326, 12§) perusteella kunnan tulee seurata asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on myös seurattava kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin ja raportoitava niistä vuosittain. Kuinka […]